شرکت مهندسی شهران سازه آفاق شرکت حقوقی طراحی و نظارت شهران سازه آفاق در سال 1389 توسط مهندس سید بهزاد سادات محسنیان در شهر بابلسر تاسیس شد . اهداف این شرکت ارتقاء سطح کیفی و پیشبرد صنعت ساختمان با استفاده از تکنولوژی های مدرن ومصالح ومتریال های نوین ساختمان می باشد http://shahransazeafagh.ir 2020-07-06T02:49:07+01:00 text/html 2020-05-17T08:16:22+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده درباره کمیسیون ماده 100 شهرداریها http://shahransazeafagh.ir/post/423 <br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>درباره کمیسیون ماده 100 شهرداریها</b></font><br><br><img src="http://s6.uplod.ir/i/00881/is6edhe53ga4.jpg" class="pic" alt="made100.jpg" width="377" height="226"><br><br><b><font size="2" face="Tahoma">مقدمه : برای ورود به مبحث مذكور در این نوشتار در ابتدا به جایگاه ماده 100 قانون شهرداری در نظام حقوقی ایران به اختصار اشاره ای خواهیم كرد . در یك تقسیم بندی كلی مراجع اداری و مراجع قضایی تقسیم می شوند كه این مراجع نیز خود به مراجع عمومی و مراجع استثنایی تقسیم می شوند . مراجع قضایی عمومی همان دادگاههای عمومی موجود در نظام قضایی كشور می باشند مراجع قضایی استثنایی هم به دو شاخه كیفری و حقوقی تقسیم می شوند</font></b></div> text/html 2020-05-17T07:58:18+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده خانه های مدرن با سقف شیبدار + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/564 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#3366FF"><b>خانه های مدرن با سقف شیبدار + تصاویر</b></font></div><div align="center"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00916/tj8sr3akutwq.jpg" class="pic" alt="8_DSC0033 (Copy).jpg" width="416" height="276"></b></font></div> text/html 2020-05-15T06:20:51+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی داخلی پروژه مسکونی- پارت دوم + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/646 <div align="center"><b><br></b></div><div align="center"><b>طراحی داخلی پروژه مسکونی- پارت دوم + تصاویر</b></div><div align="center"><b><br></b></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00951/mqqfefeo9d5v.jpg" alt="11 (Copy).jpg" class="img-fluid"></div> text/html 2020-04-14T05:30:59+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی پروژه ویلایی (فرشاد رضایی) + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/590 <div align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="2" color="#3366FF"><b><font face="Mihan-Iransans">طراحی پروژه ویلایی (فرشاد رضایی) + تصاویر</font></b></font></div><div align="center"><br><font size="2" color="#3366FF"><b><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://shahransazeafagh.ir/post/category/3" target="_blank" title="طراحی پروژه ویلایی (فرشاد رضایی) + تصاویر"><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00940/2a67i6ow0fzc.jpg" alt="photo_۲۰۱۷-۰۸-۳۰_۱۹-۵۶-۲۵ (Copy&amp;…" class="img-fluid"></div></a></font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" color="#3366FF"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div> text/html 2020-04-14T05:18:43+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی داخلی پروژه همیاری کوثر بابلسر + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/647 <div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b>طراحی داخلی پروژه همیاری کوثر بابلسر + تصاویر</b></font></div><div align="center"><br><font size="2"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00951/9bcmokyi1zpl.jpg" alt="10 (Copy).jpg" class="img-fluid"></b></font></div> text/html 2020-04-12T08:06:49+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده دکوراسیون داخلی با پالت رنگی هارمونیک +تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/610 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#3366FF"><b>دکوراسیون داخلی با پالت رنگی هارمونیک + تصاویر</b></font></div><div align="center"><br><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00930/6xm8p0bz5gg1.jpg" alt="d7e0961690af3a0681a45922bb9ddfa9 (Copy).jp…" class="img-fluid" width="422" height="410"></div></div> text/html 2020-04-10T06:41:05+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی و اجرای درب ورودی (شرکت شهران چوب آفاق) + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/653 <div><br></div><div align="center"><b><font size="2"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2">طراحی و اجرای درب ورودی (شرکت شهران چوب آفاق) + تصاویر</font></b></div><div align="center"><b><font size="2"><br></font></b></div><div align="center"><img id="img-preview" src="http://s6.uplod.ir/i/00958/1b53fait370p.jpg" style="border: 1px #e4e4e4 solid; max-width: 100%" class="pic" alt="shahran_choob_afagh_1544512262_1.jpg"></div> text/html 2020-04-09T07:05:46+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی و معماری هتل مورفیوس اثر زاها حدید + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/627 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#3366FF"><b>طراحی و معماری هتل مورفیوس&nbsp; اثر زاها حدید + تصاویر</b></font></div><div align="center"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00934/4l9wal0lrc69.jpg" alt="04f6b45c-d5a8-11e7-93d7-6d6fc14be448_1280x720_1640…" class="img-fluid"></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div> text/html 2020-04-08T07:53:38+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی داخلی پروژه مسکونی + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/645 <div><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b>طراحی داخلی پروژه مسکونی + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00951/94ilqeq9mrx4.jpg" alt="ebineshiman1 (Copy).jpg" class="img-fluid" width="392" height="371"></div> text/html 2020-04-05T05:35:57+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی داخلی CNC تجاری-اداری +تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/607 <br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>طراحی داخلی CNC تجاری-اداری + تصاویر</b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00928/ql5z9jyaitku.jpg" alt="photo_۲۰۱۸-۰۶-۳۰_۱۹-۲۱-۰۸ (Copy&amp;…" class="img-fluid" width="397" height="332"></div> text/html 2020-04-03T06:45:23+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی و اجرای پله دوبلکس(شرکت شهران چوب آفاق) + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/654 <div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b>طراحی و اجرای پله دوبلکس(شرکت شهران چوب آفاق) + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><img id="img-preview" src="http://s6.uplod.ir/i/00958/3cppnrk60p1z.jpg" style="border: 1px #e4e4e4 solid; max-width: 100%" class="pic" alt="shahran_choob_afagh_1544946142_1.jpg"></div> text/html 2020-02-17T06:14:48+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده نمونه کار CNC چوب (پاساژ پدیده بابلسر) + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/570 <div align="center"><font color="#3333FF"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></font></font></div><div align="center"><font color="#3333FF"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><b>نمونه کار CNC چوب (پاساژ پدیده بابلسر) + تصاویر</b></font></font></font></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><font color="#FF99FF"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00919/grwgf49aw82s.jpg" alt="pasaj (Copy).jpg" class="img-fluid" width="428" height="306"></font></div> text/html 2020-02-12T06:36:13+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی دکوراسیون های مدرن بالکن و تراس + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/503 <br><br><div align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans">طراحی دکوراسیون های مدرن بالکن و تراس+ تصاویر<br></font></b></font><br><img src="http://s6.uplod.ir/i/00900/96mtk092pvyn.jpg" class="pic" alt="creative-yet-simple-summer-balcony-ideas-to-try-17-554x437 (Copy).jpg" width="460" height="362"></div> text/html 2020-02-07T08:34:38+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی کارهای چوبی و CNC پاساژ زیتون بابل + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/626 <div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#3366FF"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#3366FF"><b>طراحی کارهای چوبی و CNC پاساژ زیتون بابل + تصاویر</b></font></div><div align="center"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#3366FF"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00934/8n7lqzfgmswi.jpg" alt="photo_۲۰۱۸-۰۸-۱۲_۱۱-۰۳-۰۱ (Copy&amp;…" class="img-fluid" width="439" height="282"></b></font></div><div align="center"><font color="#3366FF"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div> text/html 2019-11-04T06:37:24+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طرح ها و مدل ی زیبا و چشم نواز کاغذ دیواری + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/661 text/html 2019-09-18T07:16:55+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی و معماری برج موزه هزاره اثر زاها حدید +تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/660 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="2" color="#3366FF"><b>طراحی و معماری برج موزه هزاره اثر زاها حدید + تصاویر</b></font></div><div align="center"><br><p class="MsoNormal" dir="RTL"><img id="img-preview" src="http://s6.uplod.ir/i/00959/iwymcojajf5b.jpg" style="border: 1px #e4e4e4 solid; max-width: 100%" class="pic" alt="zaha-hadid-one-thousand-museum-residential-tower-m…"></p></div><div><br></div> text/html 2019-09-15T07:58:48+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده جدیدترین طراحی های داخلی اتاق خواب (سری دوم) + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/658 <div align="center"> <font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><b>جدیدترین طراحی های داخلی اتاق خواب (سری دوم) + تصاویر</b></font></div><div align="center"><br><font size="2"><b><img id="img-preview" src="http://s6.uplod.ir/i/00959/kvr93bippwkz.jpg" style="border: 1px #e4e4e4 solid; max-width: 100%" class="pic" alt="C (40).jpg"></b></font></div><div align="center"><br><br></div> text/html 2019-09-15T07:32:45+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده جدیدترین مدل های طراحی داخلی اتاق خواب + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/657 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font color="#3366FF"><b><font size="2">جدیدترین مدل های طراحی داخلی اتاق خواب + تصاویر</font></b></font></div><div align="center"><br><div align="center"><img id="img-preview" src="http://s6.uplod.ir/i/00959/47lf5iba8086.jpg" style="border: 1px #e4e4e4 solid; max-width: 100%" class="pic" alt="C (19).jpg"></div></div><div align="center"><font color="#3366FF"><b><font size="2"><br></font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-09-15T06:38:32+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی زیبا و مدرن اتاق کودک2019 +تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/656 <div><br></div><div align="center"><font color="#3366FF"><b><font size="2">طراحی زیبا و مدرن اتاق کودک2019 +تصاویر</font></b></font></div><div align="center"><br><font color="#3366FF"><b><font size="2"><img id="img-preview" src="http://s6.uplod.ir/i/00959/cckdjhx1t92h.jpg" style="border: 1px #e4e4e4 solid; max-width: 100%" class="pic" alt="C (13).jpg"></font></b></font></div><div align="center"><br><a href="http://shahransazeafagh.ir/post/category/40" target="_blank" title="طراحی زیبا و مدرن اتاق کودک2019 +تصاویر"><div align="center"><br></div></a></div> text/html 2019-09-03T06:26:21+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده جدیدترین مدل های 2019 شومینه ال سی دی +تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/655 <div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2"><b>جدیدترین مدل های 2019 شومینه ال سی دی +تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><br><font size="2"><b><img id="img-preview" src="http://s6.uplod.ir/i/00927/3vzxd045v5yc.jpg" style="border: 1px #e4e4e4 solid; max-width: 100%" class="pic" alt="electric-gas-fireplace-inserts-gas-and-electric-fi…"></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-08-31T05:25:05+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده دکوراسیون داخلی اتاق پذیرایی + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/652 <div><font color="#3366FF"><br></font></div><div align="center"><font color="#3366FF"><b><font size="2">دکوراسیون داخلی اتاق پذیرایی + تصاویر</font></b></font></div><div align="center"><font color="#3366FF"><b><font size="2"><br></font></b></font></div><div align="center"><img id="img-preview" src="http://s6.uplod.ir/i/00958/r4lc7hjtpmhd.jpg" style="border: 1px #e4e4e4 solid; max-width: 100%" class="pic" alt="lolyndecor_1557418377_1 (Copy).jpg"></div> text/html 2019-04-15T08:23:33+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی بی نظیر پل طلایی معروف به دستان خدا در ویتنام + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/651 <div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>طراحی بی نظیر پل طلایی معروف به دستان خدا در ویتنام + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00951/tr671zp50ymq.jpg" alt="golden-bridge-vietnam (Copy).jpg" class="img-fluid"></div> text/html 2019-03-17T06:55:14+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی و دکوراسیون داخلی لاکچری اتاق نشیمن + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/643 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>طراحی و دکوراسیون داخلی لاکچری اتاق نشیمن + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00949/1adafubylqef.jpg" alt="luxury-mansion-living-room (Copy).jpg" class="img-fluid"></div> text/html 2019-03-17T06:06:36+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی داخلی منحصر بفرد و زیبای آشپزخانه + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/642 <div><br></div><div align="center"><font size="2"><b>طراحی داخلی منحصر بفرد و زیبای آشپزخانه + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="2"><b></b></font><br></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00949/8ga9jlyh7h2r.jpg" alt="best-luxury-kitchen-appliances (Copy).jpg" class="img-fluid"></div> text/html 2019-03-16T10:08:30+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی داخلی زیبا و لوکس آشپزخانه + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/641 <div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#3366FF"><b><font size="2">طراحی داخلی زیبا و لوکس آشپزخانه + تصاویر</font></b></font></div><div align="center"><font color="#3366FF"><b><font size="2"><br></font></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00949/8hsrx5sw0dmw.jpg" alt="Pink-kitchen-rug (Copy).jpg" class="img-fluid"></div> text/html 2019-03-16T09:52:13+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده مدل های زیبا از دکوراسیون داخلی اتاق خواب + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/640 <div><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><b>مدل های زیبا از دکوراسیون داخلی اتاق خواب + تصاویر</b></font></div><div align="center"><br><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00949/sczrub4ed02f.jpg" alt="cool-girls-bedrooms (Copy).jpg" class="img-fluid" width="421" height="421"></b></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-02-07T07:31:00+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده پنل های دکوراتیو بتنی زیبا در نمای ساختمان + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/628 <div><font color="#3366FF"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#3366FF"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">پنل های دکوراتیو بتنی زیبا در نمای ساختمان + تصاویر</font></b></font></div><div align="center"><font color="#3366FF"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00936/03cijr4cb53x.jpg" alt="Capture (Copy).jpg" class="img-fluid"></div> text/html 2019-02-05T07:02:22+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی دکوراسیون داخلی با جادوی رنگ آبی تیفانی + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/639 <div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" color="#3366FF"><font face="Mihan-Iransans"><b>طراحی دکوراسیون داخلی با جادوی رنگ آبی تیفانی + تصاویر</b></font></font></div><div align="center"><br><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00946/hzw7o9zdi4lh.jpg" alt="eb376e53598f13abe563c6471d86838f--turquoise-living…" class="img-fluid" width="393" height="377"></div></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-02-05T06:43:42+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی و اجرای داخلی CNC پروژه ویلایی +تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/604 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2">طراحی و اجرای داخلی CNC پروژه ویلایی +تصاویر</font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2"></font><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://shahransazeafagh.ir/post/category/34" target="_blank" title="نمونه کارهای CNC+ تصاویر"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00928/uc08qyehjzur.jpg" alt="dare babazade (Copy).jpg" class="img-fluid"></b></font></div></a></b></font></div> text/html 2019-01-17T07:17:33+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده نمونه کار CNC چوب (دکوراسیون داخلی جواهری) + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/571 <div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">نمونه کار CNC چوب دکوراسیون داخلی جواهری سروش</font><br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00919/goml1n19ub8y.jpg" alt="javaheri (Copy).jpg" class="img-fluid" width="454" height="303"><br><br><font size="1" face="Mihan-Iransans">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></div>