شرکت مهندسی شهران سازه آفاق شرکت حقوقی طراحی و نظارت شهران سازه آفاق در سال 1389 توسط مهندس سید بهزاد سادات محسنیان در شهر بابلسر تاسیس شد . اهداف این شرکت ارتقاء سطح کیفی و پیشبرد صنعت ساختمان با استفاده از تکنولوژی های مدرن ومصالح ومتریال های نوین ساختمان می باشد http://www.shahransazeafagh.ir 2017-07-26T10:35:34+01:00 text/html 2017-07-25T07:38:28+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده تکنولوژی "تیلت آپ" +عکس http://www.shahransazeafagh.ir/post/448 <br><div align="center"><h1 class="post-tile entry-title" itemprop="name"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تکنولوژی "تیلت آپ"روشی نوین برای انبوه سازی و اجرای ساختمان‌های بزرگ +عکس</font></h1><p><img src="http://s6.uplod.ir/i/00891/jo663y547s15.jpg" class="pic" alt="Home-Feature-12-page (Copy).jpg" style="-ms-interpolation-mode:bicubic"></p></div> text/html 2017-07-25T05:50:45+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده فناوری نانو در صنعت ساختمان +تصاویر http://www.shahransazeafagh.ir/post/447 <font size="3"><br></font><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font face="Mihan-Iransans">فناوری نانو در صنعت ساختمان</font></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></font></b><br><img src="http://s6.uplod.ir/i/00891/l0460radxhmw.jpg" class="pic" alt="nano-nikapak-2 (Copy).jpg" height="407" width="407"></div> text/html 2017-07-25T05:23:08+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی ربات بتن خوار برای تخریب ساختمان + عکس http://www.shahransazeafagh.ir/post/446 <font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>طراحی ربات بتن خوار برای تخریب ساختمان</b></font><br></div><br><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00891/kiss6sx1jv85.jpg" class="pic" alt="3028697-poster-p-fotomontage1working (Copy).jpg" style="-ms-interpolation-mode:bicubic"><br></div> text/html 2017-07-23T05:07:16+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی برج فولادی جری جودا +تصاویر http://www.shahransazeafagh.ir/post/445 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>طراحی برج فولادی جری جودا +تصاویر</b><br></font></div><br><img src="http://s6.uplod.ir/i/00890/iv8p2tmu64jl.jpg" class="pic" alt="goodwood-gerry-judah-mazda-sculpture-designboom-04 (Copy).jpg" height="303" width="303"></div> text/html 2017-07-22T05:32:13+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده انیمیشن ویلاهای لوکس (4) شرکت مهندسی شهران سازه آفاق http://www.shahransazeafagh.ir/post/444 <br><style>.vidishow_video_wrapper { width: 100%; display: inline-block; position: relative;}.vidishow_video_wrapper:after { padding-top: 56.25%; display: block; content: '';}.vidishow_video_main { position: absolute; top: 0; bottom: 0; right: 0; left: 0; /* fill parent */ background-color: #000; /* let's see it! */ color: white; width: 100%; height: 100%; margin:0px; padding:0px;}</style><div class="vidishow_video_wrapper"><iframe src="http://vidofa.com/iframe/ZIM0QDZ5PTFX" class="vidishow_video_main" allowfullscreen=""></iframe></div> text/html 2017-07-17T05:00:16+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده پروژه ویلایی مسکونی اجرا شده + عکس http://www.shahransazeafagh.ir/post/22 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#3366ff"><b><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">پروژه ویلایی مسکونی (پذیرایی)اجرا شده + عکس</font></b></font></div> <font size="2"><b><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://shahransazeafagh.ir/" target="_blank" title="پروژه ویلایی مسکونی اجرا شده توسط شهران سازه + تصاویر" style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/565/1694524/Paziraee/16.jpg" width="409" height="273"></a></div></b></font><br> text/html 2017-07-16T10:16:35+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده فروش انواع محصولات CNC + نمومه کار و تصاویر (بخش اول) http://www.shahransazeafagh.ir/post/430 <font size="2"><br></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="2">فروش انواع محصولات CNC + نمومه کار و تصاویر (بخش اول)</font><br></b></font><br><img src="http://s6.uplod.ir/i/00886/5s1yep9kpgub.jpg" class="pic" alt="b047394a13ab8b64f535fd2452f56350--cnc-laser-wood-art (Copy).jpg" style="-ms-interpolation-mode:bicubic"></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font> text/html 2017-07-10T04:56:20+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده انیمیشن ویلاهای لوکس (3) شرکت مهندسی شهران سازه آفاق http://www.shahransazeafagh.ir/post/443 <br><div id="14996631532831982"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/5JmjG/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2017-07-09T04:43:08+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده انیمیشن ویلاهای لوکس (2) شرکت مهندسی شهران سازه آفاق http://www.shahransazeafagh.ir/post/440 <br><br><div id="14995777251060937"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/9GHou/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2017-07-08T06:09:29+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده انیمیشن ویلاهای لوکس ( 1 ) شرکت مهندسی شهران سازه آفاق http://www.shahransazeafagh.ir/post/438 <br><br><div id="14994944813760223"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/JBRPZ/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2017-07-03T08:34:43+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده فروش انواع محصولات CNC + نمومه کار و تصاویر (بخش دوم) http://www.shahransazeafagh.ir/post/434 <br><div align="center"><font size="2"><b><br>فروش انواع محصولات CNC + نمومه کار و تصاویر (بخش دوم)<br></b></font><br><img src="http://s6.uplod.ir/i/00887/n4a0v87j7qta.jpg" class="pic" alt="543597593 (Copy).jpg" style="-ms-interpolation-mode:bicubic"></div> text/html 2017-07-02T05:56:44+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده فروش دربهای ورودی و خروجی مدرن (بخش دوم) + فیلم http://www.shahransazeafagh.ir/post/435 <br><div id="14989755522326152"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/v1xMy/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2017-07-01T07:01:56+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده فروش دربهای ورودی و خروجی مدرن (محصولات CNC ) + فیلم http://www.shahransazeafagh.ir/post/431 <br><div id="14988934664949837"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/U8KsR/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2017-06-15T05:41:02+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده معماری و طراحی نمای ویلا +عکس http://www.shahransazeafagh.ir/post/437 <b><br></b><div align="center"><font size="2"><b>معماری و طراحی نمای ویلا +عکس<br></b></font><br><img src="http://s6.uplod.ir/i/00888/gqwikxgaysl9.jpg" class="pic" alt="07 (Copy).jpg" height="304" width="451"><br></div> text/html 2017-06-03T06:31:06+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده معماری ساختمان تجاری اداری ترمه در همدان+عکس http://www.shahransazeafagh.ir/post/429 <br><div align="center"><b>طراحی و معماری ساختمان تجاری اداری ترمه در همدان+عکس<br></b><br><img src="http://s6.uplod.ir/i/00883/d4oyjaaog5im.jpg" class="pic" alt="39806_453 (Copy).jpg" height="352" width="345"><br><br></div> text/html 2017-06-03T04:41:24+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده پروسه اجرای بام سبز(Roof Garden) + فیلم http://www.shahransazeafagh.ir/post/428 <br<div id="14964649395409026"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/3steI/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></br<div> text/html 2017-05-30T05:04:54+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده پیشرفته ترین پروژه های معماری جهان +عکس http://www.shahransazeafagh.ir/post/424 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br>پیشرفته ترین پروژه های معماری جهان +عکس</b></font><br></div><br><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00882/7r6pvfwnenuq.jpg" class="pic" alt="_el-D_01_Zaha-Hadid-Architects (Copy).jpg" height="266" width="401"></div> text/html 2017-05-29T06:16:15+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی و اجرای برج‌های فولکارت +عکس http://www.shahransazeafagh.ir/post/426 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br>طراحی و اجرای برج‌های فولکارت در ازمیر ترکیه +عکس<br></b></font><br><img src="http://s6.uplod.ir/i/00882/k5u51j6ka95m.jpg" class="pic" alt="7c558ac39c08b1a53bb6e02809ff9a39 (Copy).jpg" height="388" width="391"></div> text/html 2017-05-28T05:40:07+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده چطور خطرات گودبرداری ساختمانی را كاهش دهیم؟ http://www.shahransazeafagh.ir/post/425 <br><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">خطرات گودبرداری</font></b><br><br><a href="http://shahransazeafagh.ir/post/category/25" target="_blank" title="مشارکت در ساخت در مازندران"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00882/k23h1c2jhh9o.jpg" class="pic" alt="excavation_sydney.jpg" width="374" height="224"></a></div> text/html 2017-05-23T05:16:22+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده درباره کمیسیون ماده 100 شهرداریها http://www.shahransazeafagh.ir/post/423 <br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>درباره کمیسیون ماده 100 شهرداریها</b></font><br><br><img src="http://s6.uplod.ir/i/00881/is6edhe53ga4.jpg" class="pic" alt="made100.jpg" width="377" height="226"><br><br><b><font size="2" face="Tahoma">مقدمه : برای ورود به مبحث مذكور در این نوشتار در ابتدا به جایگاه ماده 100 قانون شهرداری در نظام حقوقی ایران به اختصار اشاره ای خواهیم كرد . در یك تقسیم بندی كلی مراجع اداری و مراجع قضایی تقسیم می شوند كه این مراجع نیز خود به مراجع عمومی و مراجع استثنایی تقسیم می شوند . مراجع قضایی عمومی همان دادگاههای عمومی موجود در نظام قضایی كشور می باشند مراجع قضایی استثنایی هم به دو شاخه كیفری و حقوقی تقسیم می شوند</font></b></div>