شرکت مهندسی شهران سازه آفاق شرکت حقوقی طراحی و نظارت شهران سازه آفاق در سال 1389 توسط مهندس سید بهزاد سادات محسنیان در شهر بابلسر تاسیس شد . اهداف این شرکت ارتقاء سطح کیفی و پیشبرد صنعت ساختمان با استفاده از تکنولوژی های مدرن ومصالح ومتریال های نوین ساختمان می باشد http://shahransazeafagh.ir 2020-11-21T03:06:06+01:00 text/html 2020-09-28T08:08:16+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده استخدام مهندس معمار در شرکت مهندسی شهران سازه آفاق http://shahransazeafagh.ir/post/666 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#3333ff" size="3"><b style="">استخدام مهندس معمار در شرکت مهندسی شهران سازه آفاق</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><b style="">شرکت طراحی و نظارت شهران سازه آفاق جهت تکمیل کادر خود</b><b>&nbsp;در استان مازندران (بابلسر ) از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.</b></font><b style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b style="font-family: Mihan-Iransans;">عنوان شغلی : طراح معمار</b><br><b style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;جنسیت :خانم، آقا</b><br><b style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;مسلط به طراحی 3D</b><br><b style="font-family: Mihan-Iransans;">طراحی نما و معماری&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><b style=""><font size="2">تلفن تماس : </font><font size="3">01135331219</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">&nbsp;متقاضیان واجد شرایط&nbsp; با شماره فوق تماس حاصل فرمایند.</font></b></div> text/html 2020-07-18T08:42:59+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی داخلی اتاق خواب پروژه کیان (4) +تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/665 <div><br></div><div align="center"><b><font size="2" color="#3366FF"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" color="#3366FF"><b><font size="2" color="#3366FF"><br></font></b></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" color="#3366FF"><b><font size="2" color="#3366FF">طراحی داخلی اتاق خواب پروژه کیان (4)&nbsp; </font></b>+تصاویر</font></b></div><div align="center"><b><font size="2" color="#3366FF"><br></font></b></div><div align="center"><img id="img-preview" src="http://s6.uplod.ir/i/00987/ic2z7f1bjyi8.jpg" style="border: 1px #e4e4e4 solid; max-width: 100%" class="pic" alt="rr1 (Copy).jpg"></div> text/html 2020-07-16T07:05:26+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی داخلی پروژه مسکونی 11طبقه کیان (4) +تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/664 <div align="center"> <font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" color="#3333FF"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" color="#3333FF"><b>طراحی داخلی پروژه مسکونی 11طبقه کیان (4)+تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="2" color="#3333FF"><b><br></b></font></div><div align="center"><br><font size="2" color="#3333FF"><b><img id="img-preview" src="http://s6.uplod.ir/i/00986/szvf2kv14cu8.jpg" style="border: 1px #e4e4e4 solid; max-width: 100%" class="pic" alt="abas lobi1 (Copy).jpg"><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2020-07-15T06:20:49+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی نما پروژه مسکونی 11طبقه کیان (4) + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/663 <div align="center"><font size="2" color="#3333FF"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" color="#3333FF"><b>طراحی دا</b></font><font size="2" color="#3333FF"><b>خلی و طراحی نما پروژه مسکونی 11طبقه کیان (4) +تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="2" color="#3333FF"><b><br></b></font></div><div align="center"><br><font size="2" color="#3333FF"><b><img id="img-preview" src="http://s6.uplod.ir/i/00986/hdf7iibqglw3.jpg" style="border: 1px #e4e4e4 solid; max-width: 100%" class="pic" alt="abas night (Copy) (Copy).jpg"></b></font></div><div align="center"><font size="2" color="#3333FF"><b><br></b></font></div><div align="center"><br><br></div> text/html 2020-07-11T06:45:23+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی و اجرای پله دوبلکس(شرکت شهران چوب آفاق) + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/654 <div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b>طراحی و اجرای پله دوبلکس(شرکت شهران چوب آفاق) + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><img id="img-preview" src="http://s6.uplod.ir/i/00958/3cppnrk60p1z.jpg" style="border: 1px #e4e4e4 solid; max-width: 100%" class="pic" alt="shahran_choob_afagh_1544946142_1.jpg"></div> text/html 2020-07-11T05:07:22+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی و معماری خانه بدون سقف + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/636 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#3366FF"><b>&nbsp;طراحی و معماری خانه بدون سقف + تصاویر</b></font></div><div align="center"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#3366FF"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00940/2yf9xwsajogu.jpg" alt="14_roofless (Copy).jpg" class="img-fluid" width="430" height="389"></b></font></div> text/html 2020-07-09T07:14:48+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده نمونه کار CNC چوب (پاساژ پدیده بابلسر) + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/570 <div align="center"><font color="#3333FF"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></font></font></div><div align="center"><font color="#3333FF"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><b>نمونه کار CNC چوب (پاساژ پدیده بابلسر) + تصاویر</b></font></font></font></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><font color="#FF99FF"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00919/grwgf49aw82s.jpg" alt="pasaj (Copy).jpg" class="img-fluid" width="428" height="306"></font></div> text/html 2020-07-08T07:30:59+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی پروژه ویلایی (فرشاد رضایی) + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/590 <div align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="2" color="#3366FF"><b><font face="Mihan-Iransans">طراحی پروژه ویلایی (فرشاد رضایی) + تصاویر</font></b></font></div><div align="center"><br><font size="2" color="#3366FF"><b><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://shahransazeafagh.ir/post/category/3" target="_blank" title="طراحی پروژه ویلایی (فرشاد رضایی) + تصاویر"><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00940/2a67i6ow0fzc.jpg" alt="photo_۲۰۱۷-۰۸-۳۰_۱۹-۵۶-۲۵ (Copy&amp;…" class="img-fluid"></div></a></font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" color="#3366FF"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div> text/html 2020-07-08T07:01:43+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی داخلی پروژه همیاری کوثر بابلسر + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/647 <div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b>طراحی داخلی پروژه همیاری کوثر بابلسر + تصاویر</b></font></div><div align="center"><br><font size="2"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00951/9bcmokyi1zpl.jpg" alt="10 (Copy).jpg" class="img-fluid"></b></font></div> text/html 2020-07-07T06:58:45+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده پروژه مسکونی عرشیای 11 + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/546 <br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#3366FF"><b>پروژه مسکونی عرشیای 11 + تصاویر</b></font></div><div align="center"><br><a href="http://shahransazeafagh.ir/post/category/3" target="_blank" title="پروژه مسکونی عرشیای 11 + تصاویر"><div align="center"><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00913/dtxzt7asgb4a.jpg" class="pic" alt="2A(Copy).jpg" style="-ms-interpolation-mode:bicubic"></div></div></a></div><div align="center"><br></div> text/html 2020-07-06T07:16:55+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی و معماری برج موزه هزاره اثر زاها حدید +تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/660 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="2" color="#3366FF"><b>طراحی و معماری برج موزه هزاره اثر زاها حدید + تصاویر</b></font></div><div align="center"><br><p class="MsoNormal" dir="RTL"><img id="img-preview" src="http://s6.uplod.ir/i/00959/iwymcojajf5b.jpg" style="border: 1px #e4e4e4 solid; max-width: 100%" class="pic" alt="zaha-hadid-one-thousand-museum-residential-tower-m…"></p></div><div><br></div> text/html 2020-07-05T08:16:22+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده درباره کمیسیون ماده 100 شهرداریها http://shahransazeafagh.ir/post/423 <br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>درباره کمیسیون ماده 100 شهرداریها</b></font><br><br><img src="http://s6.uplod.ir/i/00881/is6edhe53ga4.jpg" class="pic" alt="made100.jpg" width="377" height="226"><br><br><b><font size="2" face="Tahoma">مقدمه : برای ورود به مبحث مذكور در این نوشتار در ابتدا به جایگاه ماده 100 قانون شهرداری در نظام حقوقی ایران به اختصار اشاره ای خواهیم كرد . در یك تقسیم بندی كلی مراجع اداری و مراجع قضایی تقسیم می شوند كه این مراجع نیز خود به مراجع عمومی و مراجع استثنایی تقسیم می شوند . مراجع قضایی عمومی همان دادگاههای عمومی موجود در نظام قضایی كشور می باشند مراجع قضایی استثنایی هم به دو شاخه كیفری و حقوقی تقسیم می شوند</font></b></div> text/html 2020-07-02T06:17:35+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی داخلی لابی پارکینگ و بام (مهندس فرج اللهی) + عکس http://shahransazeafagh.ir/post/549 <br><div align="center"><font color="#3366FF"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">طراحی داخلی لابی پارکینگ&nbsp; و بام + عکس</font></b></font></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><a href="http://shahransazeafagh.ir" target="_blank" title="طراحی داخلی لابی پارکینگ و بام + عکس"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00913/0tgxch55vc4y.jpg" class="pic" alt="farajolahi roof (Copy).jpg" width="410" height="287"></a></div> text/html 2020-06-17T07:16:15+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده نمونه کار CNC چوب (دکوراسیون داخلی بوتیک) + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/572 <div align="center"><b><br></b></div><div align="center"><font size="2" color="#3333FF"><b><font face="Mihan-Iransans">نمونه کار CNC چوب (دکوراسیون داخلی بوتیک شهبازی) <br></font></b></font></div><div align="center"><br><br><font size="2"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00919/pbmkz4k3z6ep.jpg" alt="1 (Copy).jpg" class="img-fluid" width="441" height="377"></b></font></div> text/html 2020-05-17T07:58:18+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده خانه های مدرن با سقف شیبدار + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/564 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#3366FF"><b>خانه های مدرن با سقف شیبدار + تصاویر</b></font></div><div align="center"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00916/tj8sr3akutwq.jpg" class="pic" alt="8_DSC0033 (Copy).jpg" width="416" height="276"></b></font></div> text/html 2020-05-15T06:20:51+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی داخلی پروژه مسکونی- پارت دوم + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/646 <div align="center"><b><br></b></div><div align="center"><b>طراحی داخلی پروژه مسکونی- پارت دوم + تصاویر</b></div><div align="center"><b><br></b></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00951/mqqfefeo9d5v.jpg" alt="11 (Copy).jpg" class="img-fluid"></div> text/html 2020-04-12T08:06:49+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده دکوراسیون داخلی با پالت رنگی هارمونیک +تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/610 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#3366FF"><b>دکوراسیون داخلی با پالت رنگی هارمونیک + تصاویر</b></font></div><div align="center"><br><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00930/6xm8p0bz5gg1.jpg" alt="d7e0961690af3a0681a45922bb9ddfa9 (Copy).jp…" class="img-fluid" width="422" height="410"></div></div> text/html 2020-04-10T06:41:05+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی و اجرای درب ورودی (شرکت شهران چوب آفاق) + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/653 <div><br></div><div align="center"><b><font size="2"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2">طراحی و اجرای درب ورودی (شرکت شهران چوب آفاق) + تصاویر</font></b></div><div align="center"><b><font size="2"><br></font></b></div><div align="center"><img id="img-preview" src="http://s6.uplod.ir/i/00958/1b53fait370p.jpg" style="border: 1px #e4e4e4 solid; max-width: 100%" class="pic" alt="shahran_choob_afagh_1544512262_1.jpg"></div> text/html 2020-04-09T07:05:46+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی و معماری هتل مورفیوس اثر زاها حدید + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/627 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#3366FF"><b>طراحی و معماری هتل مورفیوس&nbsp; اثر زاها حدید + تصاویر</b></font></div><div align="center"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00934/4l9wal0lrc69.jpg" alt="04f6b45c-d5a8-11e7-93d7-6d6fc14be448_1280x720_1640…" class="img-fluid"></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div> text/html 2020-04-08T07:53:38+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی داخلی پروژه مسکونی + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/645 <div><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b>طراحی داخلی پروژه مسکونی + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00951/94ilqeq9mrx4.jpg" alt="ebineshiman1 (Copy).jpg" class="img-fluid" width="392" height="371"></div> text/html 2020-04-05T05:35:57+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی داخلی CNC تجاری-اداری +تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/607 <br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>طراحی داخلی CNC تجاری-اداری + تصاویر</b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00928/ql5z9jyaitku.jpg" alt="photo_۲۰۱۸-۰۶-۳۰_۱۹-۲۱-۰۸ (Copy&amp;…" class="img-fluid" width="397" height="332"></div> text/html 2020-02-12T06:36:13+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی دکوراسیون های مدرن بالکن و تراس + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/503 <br><br><div align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans">طراحی دکوراسیون های مدرن بالکن و تراس+ تصاویر<br></font></b></font><br><img src="http://s6.uplod.ir/i/00900/96mtk092pvyn.jpg" class="pic" alt="creative-yet-simple-summer-balcony-ideas-to-try-17-554x437 (Copy).jpg" width="460" height="362"></div> text/html 2020-02-07T08:34:38+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی کارهای چوبی و CNC پاساژ زیتون بابل + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/626 <div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#3366FF"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#3366FF"><b>طراحی کارهای چوبی و CNC پاساژ زیتون بابل + تصاویر</b></font></div><div align="center"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#3366FF"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00934/8n7lqzfgmswi.jpg" alt="photo_۲۰۱۸-۰۸-۱۲_۱۱-۰۳-۰۱ (Copy&amp;…" class="img-fluid" width="439" height="282"></b></font></div><div align="center"><font color="#3366FF"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div> text/html 2019-11-04T06:37:24+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طرح ها و مدل ی زیبا و چشم نواز کاغذ دیواری + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/661 text/html 2019-09-15T07:58:48+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده جدیدترین طراحی های داخلی اتاق خواب (سری دوم) + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/658 <div align="center"> <font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><b>جدیدترین طراحی های داخلی اتاق خواب (سری دوم) + تصاویر</b></font></div><div align="center"><br><font size="2"><b><img id="img-preview" src="http://s6.uplod.ir/i/00959/kvr93bippwkz.jpg" style="border: 1px #e4e4e4 solid; max-width: 100%" class="pic" alt="C (40).jpg"></b></font></div><div align="center"><br><br></div> text/html 2019-09-15T07:32:45+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده جدیدترین مدل های طراحی داخلی اتاق خواب + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/657 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font color="#3366FF"><b><font size="2">جدیدترین مدل های طراحی داخلی اتاق خواب + تصاویر</font></b></font></div><div align="center"><br><div align="center"><img id="img-preview" src="http://s6.uplod.ir/i/00959/47lf5iba8086.jpg" style="border: 1px #e4e4e4 solid; max-width: 100%" class="pic" alt="C (19).jpg"></div></div><div align="center"><font color="#3366FF"><b><font size="2"><br></font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-09-15T06:38:32+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی زیبا و مدرن اتاق کودک2019 +تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/656 <div><br></div><div align="center"><font color="#3366FF"><b><font size="2">طراحی زیبا و مدرن اتاق کودک2019 +تصاویر</font></b></font></div><div align="center"><br><font color="#3366FF"><b><font size="2"><img id="img-preview" src="http://s6.uplod.ir/i/00959/cckdjhx1t92h.jpg" style="border: 1px #e4e4e4 solid; max-width: 100%" class="pic" alt="C (13).jpg"></font></b></font></div><div align="center"><br><a href="http://shahransazeafagh.ir/post/category/40" target="_blank" title="طراحی زیبا و مدرن اتاق کودک2019 +تصاویر"><div align="center"><br></div></a></div> text/html 2019-09-03T06:26:21+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده جدیدترین مدل های 2019 شومینه ال سی دی +تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/655 <div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2"><b>جدیدترین مدل های 2019 شومینه ال سی دی +تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><br><font size="2"><b><img id="img-preview" src="http://s6.uplod.ir/i/00927/3vzxd045v5yc.jpg" style="border: 1px #e4e4e4 solid; max-width: 100%" class="pic" alt="electric-gas-fireplace-inserts-gas-and-electric-fi…"></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-08-31T05:25:05+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده دکوراسیون داخلی اتاق پذیرایی + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/652 <div><font color="#3366FF"><br></font></div><div align="center"><font color="#3366FF"><b><font size="2">دکوراسیون داخلی اتاق پذیرایی + تصاویر</font></b></font></div><div align="center"><font color="#3366FF"><b><font size="2"><br></font></b></font></div><div align="center"><img id="img-preview" src="http://s6.uplod.ir/i/00958/r4lc7hjtpmhd.jpg" style="border: 1px #e4e4e4 solid; max-width: 100%" class="pic" alt="lolyndecor_1557418377_1 (Copy).jpg"></div> text/html 2019-04-15T08:23:33+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی بی نظیر پل طلایی معروف به دستان خدا در ویتنام + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/651 <div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>طراحی بی نظیر پل طلایی معروف به دستان خدا در ویتنام + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00951/tr671zp50ymq.jpg" alt="golden-bridge-vietnam (Copy).jpg" class="img-fluid"></div>