شرکت مهندسی شهران سازه آفاق شرکت حقوقی طراحی و نظارت شهران سازه آفاق در سال 1389 توسط مهندس سید بهزاد سادات محسنیان در شهر بابلسر تاسیس شد . اهداف این شرکت ارتقاء سطح کیفی و پیشبرد صنعت ساختمان با استفاده از تکنولوژی های مدرن ومصالح ومتریال های نوین ساختمان می باشد http://shahransazeafagh.ir 2018-06-19T08:50:22+01:00 text/html 2018-06-18T08:38:42+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده مصالح سبز- معرفی پنل پلیمری ETFE + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/596 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>مصالح سبز- معرفی پنل پلیمری ETFE (ای تی اف ای ) + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00926/af7fquqxwip0.jpg" alt="1 (Copy).jpg" class="img-fluid"></div> text/html 2018-06-12T10:16:35+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده فروش انواع محصولات CNC + نمومه کار و تصاویر (بخش اول) http://shahransazeafagh.ir/post/430 <font size="2"><br></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font size="2">فروش انواع محصولات CNC + نمومه کار و تصاویر (بخش اول)</font><br></b></font><br><img src="http://s6.uplod.ir/i/00886/5s1yep9kpgub.jpg" class="pic" alt="b047394a13ab8b64f535fd2452f56350--cnc-laser-wood-art (Copy).jpg" style="-ms-interpolation-mode:bicubic"></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font> text/html 2018-06-11T07:16:15+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده نمونه کار CNC چوب (دکوراسیون داخلی بوتیک) + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/572 <div align="center"><b><br></b></div><div align="center"><font size="2" color="#3333FF"><b><font face="Mihan-Iransans">نمونه کار CNC چوب (دکوراسیون داخلی بوتیک شهبازی) <br></font></b></font></div><div align="center"><br><br><font size="2"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00919/pbmkz4k3z6ep.jpg" alt="1 (Copy).jpg" class="img-fluid" width="441" height="377"></b></font></div> text/html 2018-06-10T06:58:45+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده پروژه مسکونی عرشیای 11 + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/546 <br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font color="#3366FF" size="2" face="Mihan-Iransans"><b>پروژه مسکونی عرشیای 11 + تصاویر</b></font></div><div align="center"><br><a href="http://shahransazeafagh.ir/post/category/3" target="_blank" title="پروژه مسکونی عرشیای 11 + تصاویر"><div align="center"><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00913/dtxzt7asgb4a.jpg" class="pic" alt="2A(Copy).jpg" style="-ms-interpolation-mode:bicubic"></div></div></a></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-06-10T05:18:16+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی و نظارت پروژه مسکونی فرهاد (5) + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/587 <div align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans">طراحی و نظارت پروژه مسکونی فرهاد (5) + تصاویر</font></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00924/hbdnl3k5w1bw.jpg" alt="1 (Copy).jpg" class="img-fluid"></div> text/html 2018-06-10T05:14:48+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده نمونه کار CNC چوب (پاساژ ) + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/570 <div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></b></div><div align="center"><font color="#3333FF"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">نمونه کار CNC چوب (پاساژ) + تصاویر</font></b></font></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></b></div><div align="center"><font color="#FF99FF"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00919/grwgf49aw82s.jpg" alt="pasaj (Copy).jpg" class="img-fluid" width="428" height="306"></font></div> text/html 2018-06-09T06:17:33+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده نمونه کار CNC چوب (دکوراسیون داخلی جواهری) + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/571 <div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">نمونه کار CNC چوب دکوراسیون داخلی جواهری سروش</font><br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00919/goml1n19ub8y.jpg" alt="javaheri (Copy).jpg" class="img-fluid" width="454" height="303"><br><br><font face="Mihan-Iransans" size="1">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></div> text/html 2018-06-09T05:48:01+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی پروژه ویلایی + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/588 <div align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans">طراحی پروژه ویلایی + تصاویر <br></font></b></font></div><div align="center"><br><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00924/3q5kw3denqmq.jpg" alt="1 (Copy).jpg" class="img-fluid" width="377" height="379"></font></b></font></div> text/html 2018-06-08T04:36:17+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده نمونه CNC چوب (دکوراسیون اتاق خواب) +تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/573 <div align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#3333FF" size="2"><b><font face="Mihan-Iransans">نمونه CNC چوب (<a href="http://shahransazeafagh.ir/extrapage/bedrooms" target="_blank" title="دکوراسیون اتاق خواب">دکوراسیون اتاق خواب</a>) <br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#3333FF" size="2"><b><font face="Mihan-Iransans">(کیانمهر)<br><br></font></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00919/9z8c4zm3z1zl.jpg" alt="KIAN1 (Copy).jpg" class="img-fluid" width="416" height="309"></div> text/html 2018-05-26T08:52:59+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده تکنولوژی HABITECH در صنعت ساختمان + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/585 <div align="center"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></font></div><div align="center"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>تکنولوژی HABITECH&nbsp; در صنعت ساختمان + تصاویر</b></font></b></font></font></div><div align="center"><br><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://shahransazeafagh.ir/post/category/37" target="_blank" title="سیستم ساختمانی بلوک­های خشتی مسلح با تکنولوژیHABITECH + تصاویر"><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00923/81qg7xbbgits.jpg" alt="23664-Midday_view-Nic_Granleese (1) (C…" class="img-fluid" width="459" height="306"></b></font></div></div></a></b></font></b></font></b></font></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-04-30T07:14:43+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی شگفت انگیز مرکز مالی بوند در شانگهای + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/579 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000099"><b>طراحی شگفت انگیز مرکز مالی بوند در شانگهای + تصاویر</b></font></div><div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00921/aezxs8j4j8ab.jpg" alt="a (Copy).jpg" class="img-fluid" width="417" height="283"></b></font></div> text/html 2018-04-29T08:09:54+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده 3 متریال نوین در صنعت ساختمان + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/578 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;<font color="#3333FF">3 <a href="http://shahransazeafagh.ir/post/category/37" target="_blank" title="متریال مدرن و نوین">متریال نوین</a> در <a href="http://shahransazeafagh.ir/post/category/3" target="_blank" title="پروژه های برتر صنعت ساختمان">صنعت ساختمان</a> + تصاویر</font></b></font></div><div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><a href="http://shahransazeafagh.ir/post/category/37" target="_blank" title="3 متریال نوین در صنعت ساختمان + تصاویر"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00920/4z4q8owg2n2w.jpg" alt="Accoya_Wood_02 (Copy).jpg" class="img-fluid" width="354" height="265"></font></a></b></font></div> text/html 2018-04-17T07:18:34+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده مزایا و معایب انواع نماهای ساختمان +تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/576 <div align="center"><br></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;<font color="#3333FF">آشنایی با مزایا و معایب انواع نماهای ساختمان</font></b></font><font color="#3333FF"> + تصاویر</font></font></b></div><div align="center"><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00920/0xf69f2g5o96.jpg" alt="DSC_0969 (Copy).jpg" class="img-fluid" width="440" height="292"></font></b></div> text/html 2018-04-16T05:40:58+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده ایده و خلاقیت های کاربردی برای صنعت ساختمان سازی (فیلم) http://shahransazeafagh.ir/post/574 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#3333FF"><b>ایده و خلاقیت های کاربردی برای صنعت ساختمان سازی<br><br></b></font></div><div id="15238572512577411"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/lsgGJ/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2018-04-16T05:32:54+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده بلندترین پارک آسمانی جهان در سنگاپور + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/575 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2"><font color="#3333FF">برج های باشکوه&nbsp; Marina Bay Sands سنگاپور</font><br></font></b></font></div><div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00919/l60524epa6pk.jpg" alt="marina-bay-sands (Copy).jpg" class="img-fluid" width="448" height="298"></b></font></div> text/html 2018-04-09T05:00:16+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده پروژه ویلایی مسکونی اجرا شده + عکس http://shahransazeafagh.ir/post/22 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#3366ff"><b><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">پروژه ویلایی مسکونی (پذیرایی) اجرا شده + عکس</font></b></font></div> <font size="2"><b><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://shahransazeafagh.ir/" target="_blank" title="پروژه ویلایی مسکونی اجرا شده توسط شهران سازه + تصاویر" style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/565/1694524/Paziraee/16.jpg" width="409" height="273"></a></div></b></font><br> text/html 2018-04-08T04:26:58+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده فیلم طریقه کوبیدن شمع فلزی http://shahransazeafagh.ir/post/569 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF" size="2"><b>فیلم طریقه کوبیدن شمع فلزی <br><br></b></font></div><div id="15231616613386293"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/fm2qA/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2018-04-07T04:45:24+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده ملات آماده (شرکت مهندسی شهران سازه آفاق) http://shahransazeafagh.ir/post/568 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#3366FF"><b>ملات آماده (مصالح ساختمانی)<br><br></b></font></div><div id="15230763866672425"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/8CS7G/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe><br></div></div> text/html 2018-04-03T07:10:43+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده پروژه ویلایی(ابراهیمی) واقع در شهرک خزرشهر جنوبی + عکس http://shahransazeafagh.ir/post/55 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#3366ff"><b><br></b></font></div> <font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#3366FF"><div style="text-align: center;"><b>پروژه ویلایی(ابراهیمی) &nbsp;واقع در شهرک خزرشهر جنوبی + عکس</b></div></font><div><div style="text-align: center;"><br></div><div><div style="text-align: center;"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00880/jsyttp2po8b6.jpg" class="pic" alt="ابراهیمی (2) (Copy).jpg" width="394" height="294"></div> </div></div> text/html 2018-02-26T06:12:12+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده آینه هوشمند ابداعی نو در جهان + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/567 <div align="center"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="center"><font color="#3366FF"><b><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">آیینه هوشمند ابداعی نو در جهان + تصاویر</font></font></b></font><br><br></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00916/f894uh4bts9m.jpg" class="pic" alt="smart-mirror (Copy).jpg" width="422" height="279"></div> text/html 2018-02-25T08:58:18+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده خانه های مدرن با سقف شیبدار + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/564 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" color="#3366FF" size="2"><b>خانه های مدرن با سقف شیبدار + تصاویر</b></font></div><div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00916/tj8sr3akutwq.jpg" class="pic" alt="8_DSC0033 (Copy).jpg" width="416" height="276"></b></font></div> text/html 2018-02-24T07:41:21+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده مصالح و مواد ضد زلزله که می‌توانند خسارت زلزله را کاهش دهند http://shahransazeafagh.ir/post/559 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" color="#3366FF" size="2"><b><a href="http://shahransazeafagh.ir" target="_blank" title="مصالح و مواد ضد زلزله که می‌توانند خسارت زلزله را کاهش دهند">مصالح و مواد ضد زلزله که می‌توانند خسارت زلزله را کاهش دهند</a><br><br></b></font><br><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4REGRXhpZgAATU0AKgAAAAgABQESAAMAAAABAAEAAAE7AAIAAAAQAAAIVodpAAQAAAABAAAIZpydAAEAAAAgAAAQ3uocAAcAAAgMAAAASgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE1hemluZXQgUmF5YW5laAAABZADAAIAAAAUAAAQtJAEAAIAAAAUAAAQyJKRAAIAAAADNzMAAJKSAAIAAAADNzMAAOocAAcAAAgMAAAIqAAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIwMTg6MDI6MjQgMTA6NTM6MDAAMjAxODowMjoyNCAxMDo1MzowMAAAAE0AYQB6AGkAbgBlAHQAIABSAGEAeQBhAG4AZQBoAAAA/+ELImh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8APD94cGFja2V0IGJlZ2luPSfvu78nIGlkPSdXNU0wTXBDZWhpSHpyZVN6TlRjemtjOWQnPz4NCjx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iPjxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iLz48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyI+PHhtcDpDcmVhdGVEYXRlPjIwMTgtMDItMjRUMTA6NTM6MDAuNzMxPC94bXA6Q3JlYXRlRGF0ZT48L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyI+PGRjOmNyZWF0b3I+PHJkZjpTZXEgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj48cmRmOmxpPk1hemluZXQgUmF5YW5laDwvcmRmOmxpPjwvcmRmOlNlcT4NCgkJCTwvZGM6Y3JlYXRvcj48L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj48L3JkZjpSREY+PC94OnhtcG1ldGE+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDw/eHBhY2tldCBlbmQ9J3cnPz7/2wBDAAIBAQIBAQICAgICAgICAwUDAwMDAwYEBAMFBwYHBwcGBwcICQsJCAgKCAcHCg0KCgsMDAwMBwkODw0MDgsMDAz/2wBDAQICAgMDAwYDAwYMCAcIDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wAARCACTAMgDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD9/KKKKACiiigAY4FcN8RP2lfAPwk1ZNP8S+LtA0fUJIxKLW4u1E+w9GKD5gD2JHODjODVD9rjxZq3gj9nLxZquh3U1jqllY+ZDcQxCSSAb1DuqkHJCFj0r8m/GFha6jq0lxqV5Hc32sSSTTPdSGSfUSqlnZt255PlVixO44Pc8DjxVapDSklfz/4BtRhGXxM/SDxb/wAFbv2b/A2pPZ6r8YPB9rdxnDw+c7yIevIVSRWBc/8ABbL9luAn/i8Hh+Yr18q2un/URYr837L4R+E9VuryRNE8NzRxzbPPaxgDHa24gMUGQQjfMp3BTxzhq15Ph/oWmWUgh0fRFkWLOHt0gVVHAZioDA53ZbhcAcjlhy/WMT5fiaeyp+Z9/XP/AAW+/ZqCD7J8QBqTNwq2umXLE/iyAfrVjTf+Cx3wg1yz86xj8XXke7aCmlquT7bpB618J6Na2rWUMtvbx/ZXIkLLaGJsE7QpRhuHXnABGMEDkmG/0q1Gky7WjhuLhikXlvFI3mAu7Fd52s+4YKEYIBxgKVJ7XEtaNfd/wSlTp+Z9vaT/AMFpPhhrkVzJa+G/iKy288lsWk022hEhRtpZd1yCUJ6MBg9q4m+/4OAfAttLIlv8JPjjdeWxXI8OqobHcHzMYPY96+UYNbF1oM1//ZUa2MMPmRmC+jY3EXzgF2yhjJjCsQORlRubBxNDZXF+24SteRsshRFfG8jdtwVIUAKrj0z82d2QVGWJe819wuWmls/vPpK6/wCDgbTGeT7L8A/jHIgHyNPYpDu9M8nH5mq//D/S8uUVrb9nn4gyK33TJexx5/8AIZ9DXgWlaX5cE0iwyX3zku4G/wAv5Q2ACQQMqCAOS2CcfeqrBcxLcXlvLPDDNZJvmXfgImz5XA3DylZlIDE4xGw/hzV82IW8/wAECjT7fifV2jf8FqLzWtNaZvg7rGnyocPBd6xtkXvyFt2/Wvp/9m39q/wz+07o802irqFjqFlGrXmnahbmG4tt2QDnlJF4+8jHHGQpOK/MK4mjs7mR5ot00aPPEhgZpFIUgsBgs+3OCBg/MBwWNfTf/BIOzvrX4j+NorhfJs7HTbW3tYWWWWQjzZGMpuJHZpQy+WNrKrI0cnzSBlatMPKrz+/K/wAiKihb3VY+8qKKK9A5wooooAKKKKACiiigAooooAKCwHeviv8AaE/4LX+DfgX8afE3gG38GeLte17wrdrZ3MivbW1nJIyI/wAjmRnxhwMlByD2wa8D+IP/AAXZ+Jlzcsuh+A/BnhuKbcIv7TuLnU5cDgn5DACfoCB/td+Ovj6NL43+DOmlhKtRXij9UM0Zr8Xbz/gt38cPAfiWS/1bxH4H+z8Z0zUdIjt7UDG7KssiS5Ix1lPUexPfeC/+DoTQdFjjt/F3gmyvpF/1l14d1KaQNxztheFlHQ9Z/wAeDWVHNKFTa/3Mupgasd/zP0O/betPt37J/jyFlDrJpMishGQ6lhkEehGRzxz3r8tL92uE2SNJJNNgMkWA5IxnAZ8gZZTljjHrivvTRv22PCf7dP8AwTS8dfE/w7aa5ofh3+ytWjddat0huIDZh/NkIjd1KfIWBVjkDkAggfCVwqWrx3EkNxY3cEXzpebt6E8NlXHUEHPI2kgg4GK0r6tNGdJWTTK5nNrp8fmXFv5hYTKbpgiuw3ld7JkdhuC5wI8EH5mpthaXNnc2rrcXU0bXLeUFdzHCVC5QMqjaoWNv9buJaQgOQcLT8V6z9htNSjlvvss7Wpie4vb2Sz8qFvN5SRYmVfLHCseciMOwyGO1ZTWd/MZ418uGMiS2luLZ43V0yg3Ky7kYhQoycMJM/wCrJasrW3LZNpmlLp19D5kayM7JO0yXkm2SaTcTjduzH87Epn5QFAxtUqWN+NRgtbq3ae3lv0jmS3vVMUiRqFwGifDK4yRyBtZ8sMgAyeRNDdR3FzBN5Vrvh2yQtKXKsuGBVj8p6lCN4O7oAS15Yn8M2NlaWum+XHcKJBNsWASEq29xGM/L5gK8sxwuTwGNX5E3Zk6tP/ocE88cMMsNw0UaRxlWikZmRjhhhxvY4kxh9uR1RhYe2a7+w3U0cXzlY7giHzmZfLOfnJXbgh/mIwem3ODVXVNIurfUlee4hvbGRJJPMV0aZGco8aII0VDGgYqSxZm2rnJBNR3+qR6fo73rqy3U0joJZ5YiwYJIADvYDcCHzlgMfM21QSI2dh7mx/wkUdpZ3Vv9o82NkZpYZ1GJn5AKhTlxHuOAoyQw3HcSah1MKJY7nzo2DSF2DRLJztAVEXOXUlVbaRkN0yMVg+EbhbW1W1tbeSCG1ke5kZ47eBrtZJJGMwSOQLGzP2cAPg4Y8uNSWCG6nkjM1vFBEUdkkdPNjySPLlwpXaYwCAPmwrEHb8wrfcWz0HW2oPqV7fK0MPmWkiLG0ALKokVSGKqAsZ3KyhefkjDZww2/XX/BKPT5oPF/jze0zxQWOnqjsqqhDvc4GM53KIxliAG3DGTkL8tpNe3WjNNatBb3FwzK/ml7maUsvyldj4CBUYADkh0x93B+rv8AglXBFBN8R9QDPJfSRaYs27ftVVF26KMsV/jOSgAPck9NKcfeIlse8eJv24fg/wCC/EV9pGr/ABM8E6dqelztbXdtPq8KyW8q8NGwzwynII6ggg8g1RH/AAUH+B5/5qx4C/HWYf8AGvyt03wtbanr19KbfSr5ppzO+6GQSpukY7pZANhaRmG5RuOTwQcgyX/hLSYpY/M0u1kiWWOKSQqoaQsgf92ofGTGS4DEnI44U47vquJ/u/ic/tYeZ+vnwt/aJ8DfHC5vYfBvizw/4nk01Y3u1029S4NsJN2wvtJxu2tjPXafSu0r4R/4JT/8I/8ADGy+IOt3X9keH9Js9PsmvtSnk+zQIqyXTF5JJSoVApU4ZV25bJJJwftJf8F3fhz4DubrR/hrA3xF1xMxx3aF7fSBJnbhJtha4IOGxGoRlBxKDXPWqqhH981c2o0ZVXakmz7sL844z9aVX3V+EHxs/wCCmfxe/aM8IahqGueNL/RdJhlfzLDQWfS7FPmyqEoRLLGUZOJZJAefQ191/wDBBf8Aacb4q/APXPA93eNdXfgm7W4sC7bm/s+6LsqA/wAXlzxzg4ztWSJeBtzy4fMYVqnJFadzorYGpSjzS+4+9aKKK9A4wooooA/nr/4LG/E7Tv2df+Ci3xXur6G6vbebWtPLR2iK0yGfTra5LAMyjAUkHLZywx6jH+En7TnhX9or4e+I4dAvpf7Us9NlW6sTG9pcwxlHVZjn5Wy5j5UsOQCPu0v/AAch+FZtJ/bk+Ic0yr/xNjo2pQYG1mjGmw2xzkc4eFuQf5Gvkb/gmUcftM3Fq0jIt9oV3BtJ2q5EkBwT77WHHP8AI8fMudxZ6EZe6jg7C+WVo7ppo5rqRTLIDEDhuOCrDac5bCjI+YDjnDHlZLVX27ipwgQjkqdxLEE5JyCCSPYAYAoSXn9j3PmBv9Ij+XefmIbkcEDA47nj3ycU4zLLFGyySzRpvUYY5iPAX8cANjPI7krXHy9ikz90f+CLHiop/wAEGPi3Mtvc6lJoR8UgW9mqm6mZdPScRruZVMh3gLllHKgsBzXmWmavceJtFE01m9vM8Mb3Fq8UrSSSvEpeJcoUkZQ4DeXvZSuD8wxXdf8ABvVN9p/4I4fHawhuPKurfXteXdsLeVv0OxKMAMZ9cA5+nQczqGubIvKtVa8vpYXltbZU2x3ixFI2MkqoVUZlVuAZMMcBvnA6pR9yPoc97SZnacupX9tay6l9qk1BQryrC726FVjbeyhGbaHl5VZHJwc7iU2VqwahE8BAhuo3UyzRBZf9cwLDy1IbazHY58ssOoG0bSqyaXF5mo3EVyFae3ChUdl8wQPuAJBwcN5WTwOR3Gc3Lbw7D4jv7WYWdxbQx3R1GEx7rdYt5kB/dLgBzubPmbicszZZiRHKHMZ0csjXumWtrZm2a+imbz7iGALDICTHA6rcmWSTaWJVFZQIm/eL8oXZvjNp9ndNMqxvvjJKxG5BG5QAqpyc5yBkhSzZ4wDi619k0K4+fUbHR2excTXEt6kTWqLKAhI3AGMGSTDF0ILgFWLttsXxabSWnuPL1J5FM8EHmDb5KgOhfkHJVVc7lIDMoAO0PT5tCSHULlNahs4lM1xa7ZTNLaxxSRkA7dm1jycBlKLg7lOduRnJtdBvrKS9mnvGkWaTyYURw0dozqqAAeXhQCobDgnc8g3EFVG67SW+jxotrJqHlypGbW0mFvMscpTzC8krAkqWkk3jDbQNqsVG6PStA1Jru0a6P2+WTzI3W2tsKv8ArSCUMh2qAqpySx2dDmi5SdkQvqkmhw3XnJBDYWcXnTZSQRiANIXkBdArsBGNyp8wBwx2ujFmqaldW+lyQw3dvaSzXcUNquJmaaAbpWCL8rGZolfAGcYXoTtXcWym18bTDatbxotsTKrMrLyTIFZdu5WIGD1+XoAtO1fR2SJYbW3mKl7VfKW1LKybkdtwyF2kAHeBleo4AAdiblptNNhcI81x5iyMyMbhyXiLuGdd7Z4YkfKzYGxQOBx9L/8ABJ/WEv8ARPiVN5d9HttdOYrcujMo2XZAJXPzdyCf4ge5r5AsLvS9F0vVNSmguLK30lX86G8gaxWLI8+Sdk27Yw6spHmqp8tWkO5XDN9kf8EyIZrT4O/ErUpJLWYTFfJnhjMcckaQSlcbiScbvvE4PUAA1dK/OiJbHxfp2kXE/hqxjuI7ibZapbTq6Oqyr5Ee+KRSrYyiEFWZmw+Mkj93ZufDEeq2sKw2u64t9s09u8LmNpBuYsUGBG372IjCNkTzL/BxLoqiePT3vLXz7BVQXKagkjy3LSDe/D7VVs+XKXGY9ykEMTuVbKwvbe6uIrkLGL9mDvclm+zbnVB80RZsiNgEMZxhyS26R2P0i0R5x8yf8FEdTm02z8J2MtzeBdQe7u7izkuTFGJo2tolkkjYBWZA0ibvl2lzyckN5L4Onura1b5oplUSRbHULHIjB1AIJ9PmDnBGVbsDX23+0Z+yyfjj+w549+ISy2l5qHw91PT9aVw6yCTTmWWK/jITG1eVuH3bi32ZiMKy4+PPD1o2R5P2G4gIbZcs7RiXYxG7YV3ZZTkZG4lsEDOa+A4gpS+tOXofaZLOLwyS6XE0iyk1rS9Y8P3MkjWPiK1FsjyM+FulLGJ8sSASyqFUbQv3SvGa9T/4I+/tH/8ADKX7W3hOS4uZxpupTDRdVGAu23nKROWx/DHL5MpJzxbNj0rz7VNMvry8lg0+SZZHSZIpYTloG2Nna2SxwCTwuPl7dB5945lbS/idZ+I7aaOSw1jMjIUEGZFOyVSoLKOeCNzD5mOTwa4MDWaduq1RvjsPp5M/qeRudtOr5+/4JlftJN+03+yH4b1a7vGvta0VTomrSuS0ktxAF2yyE9XlhaGVu26U19A19nTqKcVJdT5KUXFuLCiiirJPwR/4OfNCS0/bDkn2tuvvB2j3JJbjIvL+Mnnp8sY4HoT3r8/v+CesUUH7W3htGH+uguo8sQv/AC7SNnn/AHc8c9x0r9Nf+DnbQmuP2nvDsjK3l6h4DSIEtgboL66c475xIM9ulfmJ+yAjL+1J4SeKNQEkuu4wP9EnB4OeQM9euPxPl1NK52wjeCZx/iexaz8RavZrujVLyWMuBtCoJSo74/hABOeT64qlcWBWJRG6MFO35G4X09Qecnnt26EbnxciaD4k+IIZm3yWOoToIjkMMSyErznpkjA7fiawkuJFt13BjGhOWbOwlhxnGQM7SOBz+HFRtbUo/bf/AINiLyPxB+wB8edFiaJZP+EhuJMkfKFm0qFFYr1wTGTz155712/hf9knUk0JY28Xaeu9BseDSWYYB4IBuNuSGIJ57HjGK8y/4NO7j+1fhx8f9Okb92s2jtsLhtiyQ3y47gfd78+3Qn648OXa3miWstvLE8DoMOjCRZBgY2tnp7857V0JJwRyVZNSdjyTR/2OZrfRVt9S8XjUpmjAluv7DW2lkYA4YgTnkMzOoIIUngVvxfsw6bHGMa9q1uqENGLWC3jZCCDx5iP6Drn165r0yPEZ3GTeuVIIAAzk9cdc5/T83Rsk0jbWZhu27dv3G4P9RRyox5mzz3TP2V9EsFhaPWvFSrGAFhY6dJEcDauQ1oRwMYUnA2j0GKml/sR+BoNJ0mzlk8S6lHoao1kbvUi0sbKjRhy6oHd9rsC7ksc5JJ5r1W2kEVuqxhm2DaNxPrgZOM9e/wBeuKsK2ZCY490hGAVXqOu30/UUcqDmZwq/sn+CUuC7WGrNJMdzsdfv08wgYGdswz0HtV+D9mDwELjzDoty00hZf3usX7EghQw5m6EKoI4BCjNdtE7bfmVo1U+uT05zx/I9utSwOocFo1Z1O0Y+b9evXP8A+ujZhzM5uD4G+EbMN5ej7zMSpD3U7bvlwc5c/wAIAz/sirVn8D/B0dr5f/CN6TJGw2bJ4hIrDA4w+cjr19K6KItChLFug+bIZic8n+Xb8O1I8kiSDcwXDDLMv3+wHHQ9+/4U1Ym5S0P4beD7ITTWvhXwnukk+do9Ftc7lAXltmSRtxzyOnbFd/8AD3TbHR/hn44NjZ2div8AZrlxbwJDvxHcYYgDrj1HXPXmuOa6Ak+eRk87Cq7t1+90AAA4GeR+Vdh4dl2/B3x40bCSRNIlA3Plci3nxkYIHvwfpW8dylufnhZQaho0Mlh9uui0zyRqHliBLQpGu9c72XBeQ8ttXLgEqRijNeLdS2kH2e4SKGZBNLc25ZVMxXc+WKvHGVAj+dlC84B+QVPeahNJpVr5r+ULW1aHz7qRRcLJIGZjwwR8OQCyAhVCgnJEa0tVs/tc+nGK1utOt7QFbm6leQyzNmHK4IDfMdzlRxgRqCuCD7Ryn2n/AME0tBsfHPwq+I1nqlvb3un6ldppt1EqBY7m3a0BKZR2ypjmI4I6nHqfx++MvwR1D9lH49eMPhtqV1LeN4Vv/wCzoLq6dpJLm08tGtXJcn5ntGhOCSByOSCT+1n/AATLs7E/CTxJdWFulrHda5l4YzujhYWludiHOSqhgMnnOevU/I3/AAcC/s7r4d8X+D/i9ZRYtb8L4c11QWVJZE3yWjNsGcsj3CM7EALGgyoJNfK5/h3OLnHeL/D+rH0GS4j2dTkezX4nwKlnbz3ckcUd0bNfkSAskklsg2/LlQgJUAMzFRjJPTaBzk3w70n4laf/AGbriNqSRXI1BGQyQtBcINjlCCCAUIOMtkeYTwStaFhPHfXEZa6mkmIKNt2Jl84VAFUKMdCSeMknJ5rOj1P7L4yt3jmX/RmVrkLCzPLb5l+VeFzyZecfKv8Ae+Vj8bCVpcyPqKkbxsfen/BDX9oSP4b/ALTOqeAZp1XTfGliI4kDDbFf2od4ueAPMh88dASRGMdK/Xiv5e/AfxO1v4DfHSPWtNvY1vrHV11K3nI+WNldZ4X4PKBgvHQgNX9KnwE+Mum/tBfBvwz400n5dP8AEunxX0ce7c0DMvzxMcDLI+5DwOUNfX5VWvT9m+n5HymY0rT511Owooor1Tzj8fP+Dl7TfK+OPwluJYY2t9Q0PUrTdsOWKTwFhnp0lAHcbmzkdPz4+FnwU0zwN40sdU3PNJCHAMY8zO+Ip93uCGPAGDX6W/8ABzl4akd/gfrKwzeTDJrWntOFJTzJFsZI4jn5cssEpA+8dhxwCK/JP9nH9sGPx74sbwteae9rqF8ssds0cnmR3Cxh3wOMpIEBI/hOGO4MQp4alNOrc7qM7U7Hmv7Q77Pjd4nCqxC6rLJiWUuMOd5bOOxypwOrccDFcaWkljXcPL3qSnVV3ZJOGbPBxkk+4z3rv/jrpKx/GPXPLt413XEbhl4Vy8KPv44zuJbA/I5rlLi0VJ44/Ojk2qqkMdyg8/KM/wAPBPuW+YEDNYl30P2C/wCDRPUG/tr9obT5JFkb7L4cl2A5w2dVVv8A2Xj6/U/Z9pK+l2ULTbbaNkADOdoQgE8nO3AAxngdBXwb/wAGlespF+0h8bNPh80QzeHtNmw4GT5d3cYOe5/ftk8DJ4zzj8o/2otItLL9pbx5p81jJusfE+qWZSQ72/dXk0e5d46cfdzhtp9cDspr3EcNZXkf0eal8Z/Bvh8f8TDxd4Q05VA4utatbcd+PnkGM+h/H0rmtT/ba+C2gSf8TD4yfCK22qdsb+M9ND44Byom3dc9sYPsDX82TW8NvaQwQoqO21pY44AF8xWYADBOWC8nPqT6Gp9PvI5bAoPKbzlEQZpGZI26qwCEZbhwS25dsh4OQRXKZcp/Rff/APBSf9n3QTtuPjR8OUC85j1qKZSDnoUzweMEcHB7Vj6z/wAFZ/2a7GLy7j4u6DdRzN5YhtrG9uy5yAQRHAwx865B9enIr+e2K2mgmn+0x3bTWxE0obcqoC/lncpAYEueCCDkdPmysT2yTTw+c0P2Vo0iMgTDB1X5SVQksxKcgbsEtlck5OUOU/ezUv8Aguh+y74c3IvxHuJfLQqot/DepeXGAD0zbAcYOAfYAdjiH/g4b/Ztt4Emj8Q+LLhUwN0Xh+XlsnH39vXB57BgODX8/NxEqyJkttHRpN3ygfMeACTlgvTnIP1r2b9j74D+C/iHeyat8Q9Q8RW3h6zuRbx2ek2qSTXsu0M4kmLboowGH+rR3bLAbCAxyqSUFzSNqNCVSXLHc/XzXf8Ag5c/Z9sGVYbP4nXrIQcW2i2aYzuPJlvF4IGO3Uc9QOS1X/g6A+Dc+9tP8F/Eqfycsq3MdjAJc4GMJcy8gNnBIwATwcCuM8H/ABX8B+C/hdD4f+Et54K8KbgrpBq2nXFpaSIASXllClnlJAyzs5PJOT1z4/B+h/FbQQ2sfDP4O+MNSbPmz6UtlfR3PQ5UyRpIpbvnp/eNcX1+N/hPQ/smXfU3fEP/AAdIeE7eP/iX/CbxBdttICXXiKG2XB24YbbeTP3sgHnAJIBAFfY//BJ3/gqqn/BRP9mj9ozUm8Ht4Ug8B6Usgj/tQXr3Kz2V63JMaBSPs+fu4O/vjNfmP4v/AGFvhjrWptDqvwN8XaHcSYU3OlXN6EhK8AAeYYlAHT5SAAPpX0V+xF8N9F/4J6/Bj40eFvCTX0mj/GzRV0vVbjWrtJJtHVba7hSSFkWNflF47EODkqoBABNbU8wpXuzKpltWHZ+huP8AFRPFHh61a51RYpoNNMGJNRkjjSRyzM0YwZEyzIfvk/JGwIIwdCx+L0F1r018rw2rRMn2ZzMJjKrLhJJcMoLbidoVjkqOMkhPlpf2XtX1iXz/AA7400HUBDsRSVltmAjLAITG8h2845zg4OOOcLxF8A/ih4duJo41trmGJ90Zhv03AEHeD5rBjllA5zw5wAa9anm1CXU4pZfWjumfut/wSHlaT9nDXFcqrx+JJFaJYmjWBjZWTMiqwDABieCBtJK9q9U/ba/Z3j/am/Zb8ZeB1EC3+sWDNpss33Ib6IiW2dj2UTIgbHO0sO9fH/8AwQY+Leh/Cb9jy/8AD3jjxD4d8L+JrjxTfXkWmajqkEFybdo7dEfDNlgSp5BOcHk9a/QvS9Ys/EFgtzY3dveW7fdlt5RIjfRlJFY1JwrXW6YRUqbT6o/mjvtZksr1vPeU+WFtwk252ChMCEjC8j5htCkH5vlG4isyz8U3B8P28N1BBHFeMZZEHltPG8IIXlSzKrfLgK/zbhuVmUCvoH/guj8EJ/2a/wBvHU7i3htrTw18SIx4msJUtNipcNIiXsIdSu5/PQzNncMXycZLZ+WdL8WafcRac+5bzy2H2i2u9iWh+clV81JQzKy5yf3ZGWGQfmr4Wvh3SqOm+h9pRxCqwU11GfEjSHuPBdvf+fDdSaK4068kUbQY9zLE2084DAquc5HPfJ/Xr/g3T/aZfxt8Gdb+HeoXYa40Rl1nS43clnglOy6Cg9FWfZIfe7/L8mvCPiHS/EGsXmj3lviz8TL9kuFiCQxK8uSvCjO7fhQ3ykEk8mvff2GviPH+wz8cfBOuWd3dR6boN/5WqB/3kk+nStsuVOAA7LEWZV/vxxnsMduX4j2dSLfp8jhx1Hng0f0IUVX029h1KyhubeWO4t7hBJFLGwZJUYZDKRwQQQQR60V9efLn5pf8HO+l3kf7Nfwv1a2UmO18WyWTsr7WjabT7mQED/dt5Oexx61/Of4AH/CM/FzQbyVsR2+qQ+cA2PkMiq//AI6x/X0r+l3/AIOVdCbVf+Cfui3yrKf7F8b6bd7lB2pvgu7b5uwB88DJ4ywr+Znx1F9k1W+UfK0ckgDKMf59eK4q11UTOyjrA9+/aXgjn+MtwFYyNcQwMWaNIFLeQitlt23GRjc+04LEheAPMmuGVnbzJI/OTDsP9Y3yfN3wVOW7jIb3GfRf2iFW78fRTNJI0l3YxzS7sqgO6QYH0H02lcdq4O9QT222MszQj5wp2gjhTwO5+7zyM9eprKXkaH6bf8Gous/Zv28/H1r5qrHeeAJpwhJ3P5Wo2K7gMYwvm4555GM84/Pf9v7Ql0H9vj49WMkk1wtn8SvE/kRICViX+0rkh2PAA+WNWHOFPUYFfb3/AAaya6mmf8FNtet2Zme8+HGqQjGcD/T9Llz+SdT3PvXyT/wVY0ePwd/wVF+PUPk/afM8c6pdFMunzXFw0oBKgH+MEckdPUiumj8Jx1vi0PA73wtJDBJNCslw1oI5Jp7aQvbjzFBVmPBVxkDJyMk4Oes0M0M8UU1va2azKwdiCVBULswY/unOQeASSmf7xNPUNTXUEhZVZv4XaU5MpzuZgcZ29OD068dKqvJGlosawTMm4SOWc43bFHyjGOoY9N2ABkVvfQzOg1PW0tlWK6+1tHLm4K3DnzZF2nymbqDwT8xGSpJyFIxXvNeW0aa1mjjW4CNG+9Cu2Ta27hWxu3ZwT1JycAAVzd5Z3ME0W6RZNoDGJX5j+c/KcZwDngZPUH0pG0ma5YQ427z/AM8R8uN3YDI4xkD0P4JRH6lTUds10ECq27GMHbuGBnGfU5OT0r3L9mfVZNK+Fk21lX7XfziQghfLAjhj3Hj+6CNx9W7mvEbvTpEi2tJsXAR2API65PcgDHJ6Y6dDXpXww1D+yvBkKzTQx5aWRBKjjbztBB4zhVUDkgZ75xXJjtadkd+Vy5a1/I9Y1O9WJ9rQKxmYoroyLtVgucj72eflPftk5ILSWHyYXtbm6/dW7DytqlMIThULcYG4sTxjcRwRk4HgH4L+PPiffltF0HVr+FpMCUQfuWAxk+c+F4znBYnDDqAcew/EL9lHxV8Mvhg3iTXWsfJtGiW5t7ZzcTKZHA8ySTBXh2QEoWGGU5bYBXztanK9z6yjWjLdGB4a+LHizwVcqum+IdYhjj3bU/tCURNgvkkb8YyF7DAAzjIrqbH9rjxjdLJaX2q2msWPlNHcQXunxXEM6MBsDbkBKtuGQSCcgDPfzQaDJBd7Hyu4yea0qDhV4Y8evHGMZ7YHFlLOSxELJcRhriIS+UWID8sGBzgb/kyAGIIkXkcAYe8dMoQlo0j0zR/HnhvTbqG8/wCEB8NWK3yMXk0ZpLCTeGK5dIDjLBSR8jDHc9K6bRvjV4f1XTmt49W8deG2YZKW94tzbgMcDaWUN6A4IOWHBryJLb7HZTN++2yMTlIS0L4A3jqD3xyc/PjucMhZ3vkjD26tEmN6zLtEZABkAGXCgg5wN3A+596lzSQvqtO3u6H0d4E8e+G7HTo7BfE95q0jZlMuoB9zqc8bsbFwOx9ueRUV38TfHGg+NY5/Bem+F9a0xUVi+n6+tnq0fTecHYqnJIALHPHI7fPkfmI8l1c/Z5t2BFC6pLLF8hJIzxJhiWYZJI3Yxjm4+tQzGZLxGWZoQoQSN+6Kp8xBwuMLk9yd/IDDAPbJa2M5Zepa834H0p8Zfi5rfx70DS7X4ieF/iT4gg0sO9pDqd6+sSaeZAqyeVMrEoG2JlVODtXP3ePGNR8H/DK/u4beFvFWg6gz+UltMZ9+MnC7ZA+0ck8bSSc9yazvD3xG1LT9Ut2g1fVrW5uVBEMV2sIWRlUoQeRwgGVbA65YkNjopf2ifEFpcNHDrk0lsp+cyWscgYkDYpwCyA/Kc/NjzDnO0409rGesjP8As+UV7tn+A3Uf2SRpyZ0/xVeWPkncvnWqykODw27cnP0Gc46UfG6XVvCXinSLia8VkaUWV/FbkLEtwv8ArVwRxyGUDPGDzxmvXP2QviHcfFT4kCw1e3024/sywk1DzLQHaJA0YVWBJGRvP3cAMmflA2n5zsfFj/F34ifF7wwbtZJm1291jSCQVMLxzNE6DPXgRAY4HznnrWtOMfj6HFWp1IK0tz98v+CN37RH/C8/2M9J0+8uPO1fwFJ/wj9wWYbpIEVXtZB32+QyR7j1aF+tFfnH/wAEEv2ppvh1+0lpek308cel+PA3h+7EjbVS4UGSyf13eYWgA7/aCe1FfR4Os5013Wh8ziqfJUaPvv8A4OCtNW8/4JRfEaY5J0+70W5AAyTjV7NP5Ma/mS8UfCrVNc1++eO3aO3kkdlYD5SCSRj8+lf1mf8ABR/9ni6/ay/Yw8efDyxvodNvPEVnElvcyxGSOKWG4iuE3BSDtLRBSRkgNnDYwf5+vGf7Nfif4DeMB4b8Zaa2m3kAaFWf95b3Sgj97C/RhgHj7w3YZVPScZGWjia4Rx2kfO37Rd2ulad4Rkl83fNokKyEsWLFSRnceCfmAPPp7V4/qXiBpPljCxqvCrjI9AAfx9fSvaP249GOjS+EXhRo4mtriFV25z80LDjvkOTkgA5x9PAbp/IjzIpG0k4JKleO/wCOKUVoFRtOyPu7/g3E8dr4V/4Kl6HNNIyfbPDGtWvzNjzf3CyhQOOnlZ7/AHfbNee/8FrljX/gq18bZLYFpbzWrW8wo3Mpl02ylyo75L/hgnA61i/8Ek/DHjK+/bO8K+JPC+k6vPZ6Qb0XWoQQOLe3V7O4iw0nCZywGM556V6R/wAFJf2R/id8Xf2xfFni/T9H0/UrXXEs5FmOu2CyyGGxt4HHkeeJsgwkElMeh71tGUUrPQ53TlN+6rnxjc38KGRnLOsmT7FtrcnII689yMHG3rUYdUul85R8pw3GejDK4yP8T68gj6n8F/8ABLnxJe27XnibxVp2kK0YkngsojfvIFcfekbZHHxk5+YYUjJPDdvo37M/wX+Esdv/AGhPH4suWTEiXk/2t43UsGAjixEB1ABOMndycCs6mKpx6nVSyyvPofG+keFNV8RajJpWmWlxe33mN/xL4bcyXoIXax8tAWYDk/LnHUgLg17F8MP+CfPxP+IZFzNpll4ftQ2121eYQSNx8wWJVZhjnG4KM45Pf23xL+234F+APhyOy0HRLNfseRBbQCG1MoJUsgihU7AxDLky4OckZFe5/s1fGy2/aC+H1j4ij0xdP/dsCq3BlcSKCvqDwUXg546cVg8c2vdR3xyeMP4krvtoeE+Gf+CXnhLwoI7rxZ4mvta2nPl2bRafbEDHDOd78sABsZWwT0yK9F8GeH/hH8CLZJtP0LR1+yPvE7gXDuCA2Gnmww5I+51Gep68L+114B+PPjH4s3EHg3R7b/hHZYovL1UanbIcFfm8xJZRIgU5x8hJUZG7tzngr/gk54q8YXaXXxF8fMkbAFrLR0e4kb5uR5s21U49I2GTjsc+bOVao/edvxPVpQwtDSnByf3L79WeieL/APgqN4V8HeIbHTdHs4dWLSrFL82IYU7lpAAB2wApA6/X6a8SaRZfE34falpt1hrXVLGW0MpQMzbg3z7SMBkyhx/eDHoAo+fPAH7H3wR/Znnhvbi0sNU1rT5vNiutYumvLhWQEgrbowhLbuQTCGVgMBeGr0DxT+2VpWm6pMdJs76/WTOxDILaISEqfMJKs7ZXjAC98se5GPIveZtyzrO8IW9P+Cz4w1TTZoWvLS303VPN0m7ewvXNlIixyKzI6MWiUZ3fNjHY9RjMOieJLrSIE2yTyLMQgVWYBcgHIwfukO4PHJPOc5r6SuvjzqF9ftfXWnw/6ZNnbEzoIz8uOucAjcDjPzcnG4ZwvHEHhv4ts1vrlv4i01lhU+fpmoAJBzjcyEmPAY/6xoyWyRkYFZexjJXOGrmVWnVdOaWjseVWerqkP2mRppcxhpGY7EUA5bJPA4XHHI+UDghhNBe295cxi5hkuoN+YN3y+ZIhbaSxznIcAgHKhRgHGD33hb9kzR9cUL4d+L1pY3F0Hjgtta0mO4FwQWXZ8rW5UhsjcAxXkgHIrc8G/sA/EzUfGlqtxrvwt1DwznzmudOnvVvdjcFxGFdG6EcyEEdW7CZYZy2sdFPNqT0kmvyPId21iscZivPKjMiCMqC+QM8luNv8IDZ2kfKTxch0qK6uo4UkgDYiErON29sHcF6uxyo2kbjjkZyTXs/jT9gfXPB1ldX8UlrrEFr/AKRILPzZbhQAS22JULNnBKqpY8kjIO4eNL4w0HS7+fSZNesbfUrU5W0vVEU0bYA2lJFVicFh90bWUHk4NcssPUjvE9CnjqMtpoNBiis7m3khhvPs6kNbJbyiJhMNuWMmezbfu4JHAaMnK5dyJ40jnS3jAi2Sh1kPzszfdKjHyKNoIUABjkg9Tvado8l7eTxWc0VxbXERjiuJyZlQhc/KcnafLUDcACACGySQatxoVvFBfWrX9zcfZ/3/AJMMIlLSLM0bDduKiPEbNkBtxGMZDyLlZrc7OZOOjPoL/gnd4fk0bxV4o1CaOOOCzsI4RKrMceZMpYDIHyqIcDvgfifgn4HfGn+xviRY+KMSZmuBf3UQ5kkjlz5yqBk7mSaQZJwWCt2r7e+A3ifWvDP7KfxJ1Twt4X1zxR4w1m6t/DmgaVottNql1fX7R3GQixqZGWHe0rtjO2PBO5hni/2Uf+Dc/wDau+KHkSXvgnSfh1psm2VLjxZrUNsZFHGPs9qZ7lCcn5ZI0/DjPrYfDylSslc+dzLF01USb2PQPhv8FrqP4gfaPBs19qV9rmoxvpNtaLmXzGfdGISvJJc7lPGBj0JJX64f8EuP+CVlv+w14O0+88W61p/jLx3Z2v2K3vbW3eGz02327dsKOSxkKfI0pwSgCqqAvvK9DD5fJRvN2fkeHWxycvcV15n15eLHMWWTB45FfM37bf7Nfg/xj4Lv7/xBY2f9mW8LXVxPKNq2wQZ8zd1UqMkMCCPWvo/V5zDIz/QYrx/9vjVzo37H/jm4RmST+zSgKMVYb5EQ4I74Y16klpc4ad+ZJH4U/tp/sL6b8bfEWh6Z4P8AGEMej6XdTvNLfWjtJDG6xriP7om+6eSUGOpJBrnPBv7IXwb+AjLN4gk0vW9XXbKtx4lnFxCScgtHaKoj2cZxIkzcDBwa9L/ax8Yax4E+DWq6jotvdXl4sAja2s08y5QFlRtoQbgBzlgoIGTxxj4U0H4VfG/4x6lK2leFdT0m1mJdpr1fsC7TyXzMVkccE5RW6Z7ZHiyxFRytBH0yweHilKd2z658c/t56P4R0C3gW8uJobLHlxqotLOMDO1UjXbjkDACcc9iMSfsp/tZaf8AtV+I9ftH0mSxbRYYnjDS+Z58blkZvujao6AbT1GSMba8b8A/8Eh9b8TPDqHjPx3bxeWd13b6ZbvcSBeBsE8xT94Tj5Vik45zwce+eCPAXws/YvsLnT9Lu7PS5b0D7dJeXjXWoXO2Q7S6rnOACAiIqgtnHzE1MnO95M3g1tCNl+JzP7ff/Cyr7wxo+n+C/DGqeINPdprhreygab7Kfl2yNGpyxYbsMRxhv7+T4P4N/wCCdvxz+MLw3HiC+07wna3S7vLnufMmxhm/1VvuROmP3kiHJA6ZK/SWv/tp+HbE+XoGmXmrxsrIXeT7OjKeAPmDNgAkcoPpzkcH4z/a28ZeLNR861ubPSY1HloLWIM4zgHLPux0ONoGOcACpSinzMuVKpPROyLXhf8A4I++CPhalrdfEDXtb1q4f5pip/s/T/u5wHG58k/KAZQWweMcj1bR/jh4C+D+h23h3QY7ez0+1VYoLTSYFkXaz/M27cULbsPkvuO7JO8k1836h4k1XxVqX2rW9S1DVLjLZmup2lZc8k/MT1PP0P4lLGVLaeOQNtW34UAjhjlc5zj/AOt+suf8ptSwUUvfPavFP7YupXkbWuj6VZWoCeULm6JkYrkEAAYA+7jAJHPSuH1r4oeI/FEC/atYuI4VwohtsW8ZHTH7sDPbrnOSD72fh5+z145+KMpOi+GdSnj3DbcSqLe3I7YklIVsdcAnvxXvXw8/4JfeJNZsVk8Qaxa6arcmCyga7kbrwXYoq/w8jeDz0pqjVqaJG0sRhKGsmvzPmFIlifacLuI3YG0cZ449vXPQ+wEzahFExdwqszZXdlSCSMDHfqAB7j1r6C+IP/BKL4mWTSXOg67pOqwKCywS27WEpHBADbpQSCMZyoOeRxx4j8Qv2Sfip8Pp5l1b4f688KIWE9qyXaNGcBlJhMnIZgQGA3BOF7iJYOonaSOOtxDTX8KN/wADNkMt1bW8kbW7QyN5bqso+ZmXEXynCkMC4UlwcuoUMXxWlZarAbOSFWMikiJ5HZWVCxXABbA6nKnI5ACnpXNeF7n7HYxwX8N5JawbP3IjWCPfkt8wALnduZsllOSpJyObdoLGe/UC3tZJpljAEgZpUyDtX5WIKYZnw44KHjIqbKC5T5+vWdao6j3Z2mm3sf2+GGaCGSGMlDbtIYtyguIuWwBlXHbPzk45BrttM1i6uLGRCbqSUzW94Zo42jaeZw6h2kZhwP3uWXkbvmB+WvL9J1q6SK1a4t4YZHt41SY3IzJG2SpYsPnzhm7K4yVxwW6+yRYNY8y7N9aTW9puUNlnEeCVdV4BYbycAZIVVHIApMz8j1XT/jb4l8ORJavqtxbQpFJJHNexQzTQn5x5bF2ZmXcSdyt0iVRjALb0Xxvm8XWMlv4i8P6D4ssPKd44bmzEgkKg708uXcoI+UHaDk8/KpxXAw30cF7JHLHdRXCq0qylsFQSUc5CqY1UBAFBZsMqs0mWJTStTktTG0mn2t5bw3QuEhlJ8tnCuGy2MM6jcN/LYjICsQIyKU18IGv4m+F3wG8WKf7U+FsmiiTIN54aWSzCkjceLZ4SODwrJnPy43HbV/4Xfsp/BHSra8so9d1++kmMbzNreuzyPASuAqNM21c7AepPyr2AB5TUbqS3zNKlmJrYtPdWomKc8bsKxDMuWKBU/eE85CDaa8WjYt7dY742a2/LloS7RpIuCzAcqhWNgQ4Db8ruBBy/bStqrlRlKPwNr0PvL/gnb8AND+BnxZ0ptJnu57Rri6uIlnkVzETbsrkMAMhmjhAznAiAB5Nfo5ol59pjVh+lfAP/AATnVr7SfBk0081w/wDwjzXbzT5Ejl2QAnPTiToOBjA4Ar728PTr5Ee39K97C/w1ZWOGpOUpOUndnQRndGv0opsB+X6UV0GZl3cU+oQH5GVi3ftXz9/wU9v7Xw9+xR4suNQu4dPs1l09JrmWTy44V+32xLMfTj9a+ncZrzn9qn9n3Sv2pfgJ4t+H+s+Wmn+LNMm08ytGJPssrDMM6g/xxSrHIvo0YqZ3cWkaUpKM1J9z8F/if+1r8N/D98y2urX+sSW7Nbxf2VaLCLhNhXLkEQnjj7xPzeoJryfxr+3lrV5dL/wjWh2WkxqQVnuh58xOMdOAMjORzxj0BryH4g+B7/4U+LtY8P8AiSCPS9Y8PahNpl9Az/6m5gcxSICeuGUjPfg967D4Sfsj/E/45zw/8Ij4D8QalaycrdzWwtLNv9rzpyiN6kAk89DxXhczbskfaONOEeZtW9TL8V/H3xt46tWh1DxLqjWsxIe3gkFrC4JLbWWMKHGTwCDwB6VzdrAs7NvKhmO5/mJPrx+o/wA5r7W+EX/BCv4geJikvi/xFpuhwn5mtdLs31CZvYyOY0TvyBIOnWvqT4R/8EY/hx8PFja68Kan4quwcibX7hplz/1wjEcJB9HRvrXTDB16m+nqcdTMsNT+HV+R+T/g3wtqXjnUjZaHpepa/qj4K2+n20l1MxHGdkYLHtzjHP5/SHwu/wCCW/xk+J0Fu02g2fhWzY7jJrd4IWUH0hiDy7uP40Uc9e9frd4B/Ztn8J6IunaPo2n6Fp4ORa2NpHawj32IAv6V6B4c+C11awbZVj3dia7o5bBK83f0POqZ3U2ppL8T84vhj/wRX0fSJI5vFXibWNcn2jMFhEljbkjszN5kjD3UxnntX0h8Nf8Agnz4D8Aacv8AZfg/RbS4Xn7U0H2i6/7/AEhaT8mxX1hpPwch88NKdzL0GMCut0/wDDBGAUFddPD0YfDE86tjq9T4pM+evBX7Mmm6deJL9lj+pXNeh2fwjs7WMKsSY9kFeqQeGIYBhY8AVPD4fj3fdrWyOXzPPdJ+FFi8ZDW0bL7gVznjv4EabquQ1tH7cV7cmj+Uh2jFU73RlmOSu6l1A+XdX/Y78P6/LG1/o+n6g0MglhN1bJOYXGdrLuB2sOcEYI9a8V+IP/BHb4a+IfMltdDutHmkzltNvXhXkEHEb74xkEg4TkE561+gw8Pru4WkfwxG45XNZVKMJfEh8zPyN1z/AIIs6noV402heKpWhUmRbXU7BZMvuVs+dEVIyUXOEPCrjpgchcfsBfGL4Z6rDPb6FbatFbqAk+lyRzgbB+7BjlEcjAbiMhTwMDbk7v2hi8EW7H5o859uKWX4e2co5hX8q5KmX0pbaGka0kfhT4x8D+Ifhvqsh1bw/q3h+GaM3DG5jlWR26psj4y4XgYywYgFCoJFG0urq/0vULC2SEQO4ubia3YKGG9jGg/eBQxibJUAjIJ3ckD9ztV+EOn3lvJG0O6OQYZSMqw9CK8/8Qf8E9vhX44M39p+CdCZ5hh5baA2U3bkSQFHBBVSCGyCinqARySyxpXgy1X7o/F+58KT3z28LSXLW8cSSPEzYJGHQsxXJ2tsA4CDIy23JC8+NLbUdCkaTYukNCscCrOPLQY2rIZC4Db1zuEeQDjJGDj9bPHH/BE74Z6zcNc6HrXifw3cO3mhBOl3bqxGGOHVZTlSQf3uD3B5B+ffit/wQ9+I+jW1x/winibwb4lheFoSk63Gl3LBk2kqGMy+YTn5mmDZcndXLUwNaK2NI1oM9q/YJ8EzweD9HvLjcrx6RZ2JO3AYrEhfHT+LH+c19jaHA0Sp/Dx0FY3wj+Ctj8NvBOkaTCoJ02zigdl+bc6oA5yexbJru4dOVMfKK9ynHlgo+RxsW0LELRU0cQjPv0oqgJ6bL0H1oooA8n8WfsafCfVvGGo+Nbj4c+DZPGOpOk11rn9lQjUZnCqgJnC+Z91QPvc4Gau+F/h3oemynyNMtY/+A5oorSmlZspybWp1FtpVrbt8lvCvPZBTNVtI1iGI1H0FFFVHYkrWsCF/uir0NpGP4F6UUU5bAS/Z41XcFGasIi88elFFZSAcEBOKcgwfxFFFSBK4+U/Sq0o+RvrRRQA4LRRRQBYiUBT9afsFFFAEUqDPTvRCoDUUUAR3S4m/KpIh+7H50UUATQ9vpUlFFABRRRQB/9k=" alt="" width="232" height="164"></div> text/html 2018-02-05T07:00:50+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده پروژه مسکونی 8 طبقه (کیان مهر) + عکس http://shahransazeafagh.ir/post/551 <b><br></b><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#3366FF"><b>پروژه مسکونی 8 طبقه (کیان مهر) + عکس</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00913/f8z9yz6wp3uy.jpg" class="pic" alt="32 (Copy).jpg" width="290" height="439"></div> text/html 2018-02-04T05:36:07+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده پروژه چند منظوره اطلس پلازا + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/555 <div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></b></div><div align="center"><font color="#3366FF"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">پروژه چند منظوره اطلس پلازا + تصاویر</font></b></font></div><div align="center"><br><a href="http://shahransazeafagh.ir/post/category/3" target="_blank" title="پروژه های برتر شرکت معماری شهران سازه آفاق"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00914/q8ys1taeothj.jpg" class="pic" alt="3n (Copy).jpg" style="-ms-interpolation-mode:bicubic"></a></div> text/html 2018-01-29T05:45:39+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی کابینت های مدرن / شرکت طراحی شهران سازه آفاق http://shahransazeafagh.ir/post/552 <div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#3366FF"><b>طراحی کابینت های مدرن<br><br></b></font></div><div id="15172056972221474"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/cbJhs/vt/frame" height="100%" width="100%"></iframe></div></div> text/html 2018-01-28T06:45:41+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی سردر و ورودی (پروژه تمشک ) + عکس http://shahransazeafagh.ir/post/550 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#3366FF"><b>طراحی سردر و ورودی (پروژه تمشک ) + عکس</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><a href="http://shahransazeafagh.ir" target="_blank" title="طراحی سردر و ورودی (پروژه تمشک ) + عکس"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00913/m7sr4qgaaq9o.jpg" class="pic" alt="mirzayiie (Copy).jpg" width="424" height="290"></a></div> text/html 2018-01-27T07:56:17+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده عکاسی معماری خیره کننده توسط دیو ویلسون + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/557 <br><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#3366FF"><b>عکاسی معماری خیره کننده توسط دیو ویلسون + تصاویر</b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://shahransazeafagh.ir" target="_blank" title="عکاسی معماری "><img src="http://s6.uplod.ir/i/00914/zptlfrav4r7i.jpg" class="pic" alt="aqua-building-by-night (Copy).jpg" width="323" height="459"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><font size="2"><span lang="AR-SA">ما شما را به تماشای تعدادی از <a href="http://shahransazeafagh.ir" target="_blank" title="عکس های معماری">عکس های معماری</a> از لنز دوربین دیو ویلسون دعوت میکنیم ، در ادامه با ما همراه باشید:</span></font></font></b></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-01-27T06:17:35+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی داخلی لابی پارکینگ و بام (مهندس فرج اللهی) + عکس http://shahransazeafagh.ir/post/549 <br><div align="center"><font color="#3366FF"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">طراحی داخلی لابی پارکینگ&nbsp; و بام + عکس</font></b></font></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></b></div><div align="center"><a href="http://shahransazeafagh.ir" target="_blank" title="طراحی داخلی لابی پارکینگ و بام + عکس"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00913/0tgxch55vc4y.jpg" class="pic" alt="farajolahi roof (Copy).jpg" width="410" height="287"></a></div> text/html 2018-01-22T07:08:55+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده پروژه مسکونی کیان 2 + عکس http://shahransazeafagh.ir/post/548 <br><div align="center"><font color="#3366FF" size="2" face="Mihan-Iransans"><b>پروژه مسکونی کیان 2 + عکس</b></font></div><div align="center"><br><font color="#3366FF" size="2" face="Mihan-Iransans"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00913/ece1k1y35khx.jpg" class="pic" alt="2 (Copy).jpg" style="-ms-interpolation-mode:bicubic"></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-01-16T08:53:21+01:00 shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده پروزه مسکونی برج چناران + تصاویر http://shahransazeafagh.ir/post/547 <br><div align="center"><font color="#3366FF" size="2" face="Mihan-Iransans"><b>پروژه مسکونی برج چناران +عکس</b></font></div><div align="center"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00913/uvp4ajv1ozxt.jpg" class="pic" alt="1 (Copy).jpg" width="382" height="438"></b></font></div>