شرکت مهندسی شهران سازه آفاق شرکت حقوقی طراحی و نظارت شهران سازه آفاق در سال 1389 توسط مهندس سید بهزاد سادات محسنیان در شهر بابلسر تاسیس شد . اهداف این شرکت ارتقاء سطح کیفی و پیشبرد صنعت ساختمان با استفاده از تکنولوژی های مدرن ومصالح ومتریال های نوین ساختمان می باشد http://www.shahransazeafagh.ir 2018-08-17T13:00:31+01:00 text/html 2018-08-14T04:17:02+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده برج های 2018- برج One Shenzhen Bay Tower7+ تصاویر http://www.shahransazeafagh.ir/post/620 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font color="#3366FF"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">برج های 2018- برج One Shenzhen</font></b></font><font color="#3366FF"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b> Bay </b></font> Tower7+ تصاویر <br></font></b></font></div><div align="center"><br><img src="http://s6.uplod.ir/i/00932/raa8guhmlpt2.jpg" alt="2015012115384635 (Copy).jpg" class="img-fluid" width="405" height="405"></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-08-12T04:49:34+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده برج های 2018 - برج Four Season Place در مالزی + تصاویر http://www.shahransazeafagh.ir/post/619 <div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" color="#3366FF"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="2" color="#3366FF"><b><font face="Mihan-Iransans">برج های 2018 - برج&nbsp; Four Season Place&nbsp; در مالزی + تصاویر</font></b></font></div><div align="center"><br><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi" lang="FA"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00932/0xbxu1eihcvg.jpg" alt="25678-89593 (Copy).jpg" class="img-fluid" width="472" height="354"></span></b></font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-08-11T08:40:31+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی لاکچری داخلی و نمای آپارتمان + تصاویر http://www.shahransazeafagh.ir/post/618 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="2" color="#3366FF"><b><font face="Mihan-Iransans">طراحی لاکچری داخلی و نمای آپارتمان + تصاویر</font></b></font></div><div align="center"><font size="2" color="#3366FF"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00932/0r5ubk5ainpt.jpg" alt="MalvernRd-ExteriorStreetscape02MRLooksUpdate (…" class="img-fluid"></div> text/html 2018-08-11T06:08:32+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده برج های 2018- برج Vincom Landmark(وینکام لندمارک) + تصاویر http://www.shahransazeafagh.ir/post/613 <div><font size="3" color="#3366FF"><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></font></div><div align="center"><font size="3" color="#3366FF"><font face="Mihan-Iransans"><b>برج های 2018- برج&nbsp; Vincom Landmark(وینکام لندمارک) + تصاویر</b></font></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></font></div><div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00932/y9niarvdw0yo.jpg" alt="2c7a229526a6b3be0b53fd0678e78982 (Copy).jp…" class="img-fluid"><br><font size="1" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 18pt;" lang="FA"></span></font></div><font size="1" face="Mihan-Iransans"><b><span dir="LTR" style="font-size: 18pt;"></span></b></font></div> text/html 2018-08-07T09:01:14+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده برج های 2018 - برج Ovo در استرالیا + تصاویر http://www.shahransazeafagh.ir/post/617 <div><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#3366FF"><b>برج های 2018 - برج Ovo در استرالیا + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#3366FF"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00931/g6v27tzk6ory.jpg" alt="Capture (Copy).jpg" class="img-fluid"></div> text/html 2018-08-01T06:08:51+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده برج های 2018- برج چانگشا آی اف اس (T1) + تصاویر http://www.shahransazeafagh.ir/post/614 <div><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#3366FF"><b>برج های 2018- برج چانگشا آی اف اس (T1) + تصاویر</b></font></div><div><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#3366FF"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00931/qnphb0arkjbo.jpg" alt="5af1900e38ecca9475c8e1f284f9df1e (Copy).jp…" class="img-fluid" width="344" height="440"></b></font></div> text/html 2018-07-21T04:06:49+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده دکوراسیون داخلی با پالت رنگی هارمونیک +تصاویر http://www.shahransazeafagh.ir/post/610 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#3366FF"><b>دکوراسیون داخلی با پالت رنگی هارمونیک + تصاویر</b></font></div><div align="center"><br><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00930/6xm8p0bz5gg1.jpg" alt="d7e0961690af3a0681a45922bb9ddfa9 (Copy).jp…" class="img-fluid" width="422" height="410"></div></div> text/html 2018-07-08T07:26:57+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی داخلی CNC تجاری-اداری +تصاویر http://www.shahransazeafagh.ir/post/607 <br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>طراحی داخلی CNC تجاری-اداری + تصاویر</b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00928/ql5z9jyaitku.jpg" alt="photo_۲۰۱۸-۰۶-۳۰_۱۹-۲۱-۰۸ (Copy&amp;…" class="img-fluid" width="397" height="332"></div> text/html 2018-07-08T04:43:42+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی و اجرای داخلی CNC پروژه ویلایی +تصاویر http://www.shahransazeafagh.ir/post/604 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2">طراحی و اجرای داخلی CNC پروژه ویلایی +تصاویر</font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2"></font><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://shahransazeafagh.ir/post/category/34" target="_blank" title="نمونه کارهای CNC+ تصاویر"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00928/uc08qyehjzur.jpg" alt="dare babazade (Copy).jpg" class="img-fluid"></b></font></div></a></b></font></div> text/html 2018-07-01T05:45:03+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحان داخلی مشهور -پروژه های طراحی کریم رشید + تصاویر http://www.shahransazeafagh.ir/post/603 <div align="center"><br></div><br><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">طراحان داخلی مشهور -پروژه های طراحی کریم رشید (Karim Rashid) + تصاویر</font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00928/kg91osxhqffw.jpg" alt="چاکراه (Copy).jpg" class="img-fluid" width="457" height="355"><br><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-06-30T06:32:06+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده معرفی "فیلیپ استارک" طراح صنعتی-داخلی + تصاویر http://www.shahransazeafagh.ir/post/602 <br><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">معرفی "فیلیپ استارک" طراح صنعتی-داخلی + تصاویر</font></b></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00928/v7tc2lhpq3fa.jpg" alt="نام-دیزاینرهای-مشهور (Copy&amp;#…" class="img-fluid" width="426" height="426"></div> text/html 2018-06-18T08:38:42+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده مصالح سبز- معرفی پنل پلیمری ETFE + تصاویر http://www.shahransazeafagh.ir/post/596 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>مصالح سبز- معرفی پنل پلیمری ETFE (ای تی اف ای ) + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00926/af7fquqxwip0.jpg" alt="1 (Copy).jpg" class="img-fluid"></div> text/html 2018-06-12T10:16:35+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده فروش انواع محصولات CNC + نمومه کار و تصاویر (بخش اول) http://www.shahransazeafagh.ir/post/430 <font size="2"><br></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font size="2">فروش انواع محصولات CNC + نمومه کار و تصاویر (بخش اول)</font><br></b></font><br><img src="http://s6.uplod.ir/i/00886/5s1yep9kpgub.jpg" class="pic" alt="b047394a13ab8b64f535fd2452f56350--cnc-laser-wood-art (Copy).jpg" style="-ms-interpolation-mode:bicubic"></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font> text/html 2018-06-11T07:16:15+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده نمونه کار CNC چوب (دکوراسیون داخلی بوتیک) + تصاویر http://www.shahransazeafagh.ir/post/572 <div align="center"><b><br></b></div><div align="center"><font size="2" color="#3333FF"><b><font face="Mihan-Iransans">نمونه کار CNC چوب (دکوراسیون داخلی بوتیک شهبازی) <br></font></b></font></div><div align="center"><br><br><font size="2"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00919/pbmkz4k3z6ep.jpg" alt="1 (Copy).jpg" class="img-fluid" width="441" height="377"></b></font></div> text/html 2018-06-10T06:58:45+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده پروژه مسکونی عرشیای 11 + تصاویر http://www.shahransazeafagh.ir/post/546 <br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font color="#3366FF" size="2" face="Mihan-Iransans"><b>پروژه مسکونی عرشیای 11 + تصاویر</b></font></div><div align="center"><br><a href="http://shahransazeafagh.ir/post/category/3" target="_blank" title="پروژه مسکونی عرشیای 11 + تصاویر"><div align="center"><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00913/dtxzt7asgb4a.jpg" class="pic" alt="2A(Copy).jpg" style="-ms-interpolation-mode:bicubic"></div></div></a></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-06-10T05:18:16+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی و نظارت پروژه مسکونی فرهاد (5) + تصاویر http://www.shahransazeafagh.ir/post/587 <div align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans">طراحی و نظارت پروژه مسکونی فرهاد (5) + تصاویر</font></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00924/hbdnl3k5w1bw.jpg" alt="1 (Copy).jpg" class="img-fluid"></div> text/html 2018-06-10T05:14:48+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده نمونه کار CNC چوب (پاساژ ) + تصاویر http://www.shahransazeafagh.ir/post/570 <div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></b></div><div align="center"><font color="#3333FF"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">نمونه کار CNC چوب (پاساژ) + تصاویر</font></b></font></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></b></div><div align="center"><font color="#FF99FF"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00919/grwgf49aw82s.jpg" alt="pasaj (Copy).jpg" class="img-fluid" width="428" height="306"></font></div> text/html 2018-06-09T06:17:33+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده نمونه کار CNC چوب (دکوراسیون داخلی جواهری) + تصاویر http://www.shahransazeafagh.ir/post/571 <div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">نمونه کار CNC چوب دکوراسیون داخلی جواهری سروش</font><br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00919/goml1n19ub8y.jpg" alt="javaheri (Copy).jpg" class="img-fluid" width="454" height="303"><br><br><font face="Mihan-Iransans" size="1">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></div> text/html 2018-06-09T05:48:01+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی پروژه ویلایی + تصاویر http://www.shahransazeafagh.ir/post/588 <div align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans">طراحی پروژه ویلایی + تصاویر <br></font></b></font></div><div align="center"><br><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00924/3q5kw3denqmq.jpg" alt="1 (Copy).jpg" class="img-fluid" width="377" height="379"></font></b></font></div> text/html 2018-06-08T04:36:17+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده نمونه CNC چوب (دکوراسیون اتاق خواب) +تصاویر http://www.shahransazeafagh.ir/post/573 <div align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#3333FF" size="2"><b><font face="Mihan-Iransans">نمونه CNC چوب (<a href="http://shahransazeafagh.ir/extrapage/bedrooms" target="_blank" title="دکوراسیون اتاق خواب">دکوراسیون اتاق خواب</a>) <br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#3333FF" size="2"><b><font face="Mihan-Iransans">(کیانمهر)<br><br></font></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00919/9z8c4zm3z1zl.jpg" alt="KIAN1 (Copy).jpg" class="img-fluid" width="416" height="309"></div> text/html 2018-05-26T08:52:59+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده تکنولوژی HABITECH در صنعت ساختمان + تصاویر http://www.shahransazeafagh.ir/post/585 <div align="center"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></font></div><div align="center"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>تکنولوژی HABITECH&nbsp; در صنعت ساختمان + تصاویر</b></font></b></font></font></div><div align="center"><br><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://shahransazeafagh.ir/post/category/37" target="_blank" title="سیستم ساختمانی بلوک­های خشتی مسلح با تکنولوژیHABITECH + تصاویر"><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00923/81qg7xbbgits.jpg" alt="23664-Midday_view-Nic_Granleese (1) (C…" class="img-fluid" width="459" height="306"></b></font></div></div></a></b></font></b></font></b></font></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-04-30T07:14:43+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده طراحی شگفت انگیز مرکز مالی بوند در شانگهای + تصاویر http://www.shahransazeafagh.ir/post/579 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000099"><b>طراحی شگفت انگیز مرکز مالی بوند در شانگهای + تصاویر</b></font></div><div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00921/aezxs8j4j8ab.jpg" alt="a (Copy).jpg" class="img-fluid" width="417" height="283"></b></font></div> text/html 2018-04-29T08:09:54+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده 3 متریال نوین در صنعت ساختمان + تصاویر http://www.shahransazeafagh.ir/post/578 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;<font color="#3333FF">3 <a href="http://shahransazeafagh.ir/post/category/37" target="_blank" title="متریال مدرن و نوین">متریال نوین</a> در <a href="http://shahransazeafagh.ir/post/category/3" target="_blank" title="پروژه های برتر صنعت ساختمان">صنعت ساختمان</a> + تصاویر</font></b></font></div><div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><a href="http://shahransazeafagh.ir/post/category/37" target="_blank" title="3 متریال نوین در صنعت ساختمان + تصاویر"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00920/4z4q8owg2n2w.jpg" alt="Accoya_Wood_02 (Copy).jpg" class="img-fluid" width="354" height="265"></font></a></b></font></div> text/html 2018-04-17T07:18:34+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده مزایا و معایب انواع نماهای ساختمان +تصاویر http://www.shahransazeafagh.ir/post/576 <div align="center"><br></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;<font color="#3333FF">آشنایی با مزایا و معایب انواع نماهای ساختمان</font></b></font><font color="#3333FF"> + تصاویر</font></font></b></div><div align="center"><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00920/0xf69f2g5o96.jpg" alt="DSC_0969 (Copy).jpg" class="img-fluid" width="440" height="292"></font></b></div> text/html 2018-04-16T05:40:58+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده ایده و خلاقیت های کاربردی برای صنعت ساختمان سازی (فیلم) http://www.shahransazeafagh.ir/post/574 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#3333FF"><b>ایده و خلاقیت های کاربردی برای صنعت ساختمان سازی<br><br></b></font></div><div id="15238572512577411"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/lsgGJ/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2018-04-16T05:32:54+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده بلندترین پارک آسمانی جهان در سنگاپور + تصاویر http://www.shahransazeafagh.ir/post/575 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2"><font color="#3333FF">برج های باشکوه&nbsp; Marina Bay Sands سنگاپور</font><br></font></b></font></div><div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00919/l60524epa6pk.jpg" alt="marina-bay-sands (Copy).jpg" class="img-fluid" width="448" height="298"></b></font></div> text/html 2018-04-09T05:00:16+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده پروژه ویلایی مسکونی اجرا شده + عکس http://www.shahransazeafagh.ir/post/22 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#3366ff"><b><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">پروژه ویلایی مسکونی (پذیرایی) اجرا شده + عکس</font></b></font></div> <font size="2"><b><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://shahransazeafagh.ir/" target="_blank" title="پروژه ویلایی مسکونی اجرا شده توسط شهران سازه + تصاویر" style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/565/1694524/Paziraee/16.jpg" width="409" height="273"></a></div></b></font><br> text/html 2018-04-08T04:26:58+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده فیلم طریقه کوبیدن شمع فلزی http://www.shahransazeafagh.ir/post/569 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF" size="2"><b>فیلم طریقه کوبیدن شمع فلزی <br><br></b></font></div><div id="15231616613386293"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/fm2qA/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2018-04-07T04:45:24+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده ملات آماده (شرکت مهندسی شهران سازه آفاق) http://www.shahransazeafagh.ir/post/568 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#3366FF"><b>ملات آماده (مصالح ساختمانی)<br><br></b></font></div><div id="15230763866672425"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/8CS7G/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe><br></div></div> text/html 2018-04-03T07:10:43+01:00 www.shahransazeafagh.ir مهدی علیزاده پروژه ویلایی(ابراهیمی) واقع در شهرک خزرشهر جنوبی + عکس http://www.shahransazeafagh.ir/post/55 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#3366ff"><b><br></b></font></div> <font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#3366FF"><div style="text-align: center;"><b>پروژه ویلایی(ابراهیمی) &nbsp;واقع در شهرک خزرشهر جنوبی + عکس</b></div></font><div><div style="text-align: center;"><br></div><div><div style="text-align: center;"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00880/jsyttp2po8b6.jpg" class="pic" alt="ابراهیمی (2) (Copy).jpg" width="394" height="294"></div> </div></div>